Statenvragen Financiering Maasveren

Geacht college,

Volgens een bericht in het Brabants Dagblad[1] weigert de provincie mee te betalen aan het in stand houden van de Maasveren.

Hierover heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

1 Heeft u het artikel gelezen en is volgens u de inhoud daarvan juist. Zo nee, waarom niet?

2 Is het college het met de PVV-fractie eens dat de Maasveren van groot belang zijn voor de bereikbaarheid van Noord-Brabant, het (fiets-)toerisme en voor zowel lokaal (inclusief wandelaars en fietsers), als regionaal, als (bij grote filevorming op A2 en A50) bovenregionaal verkeer? Zo nee, waarom niet?

3 De provincie Noord-Brabant ontvangt meer dan een kwart miljard euro per jaar van de Brabantse automobilist. Hiermee worden onder meer projecten als ‘Weg van de Toekomst”(N329) gefinancierd. Houdt die toekomst van de provinciale weg N329 bij de Maas te Megen op wat het college betreft, of bent u het met de PVV eens dat ook de veerverbinding naar Gelderland onderdeel uit maakt van de N329? Zo nee, waarom niet en Zo ja, waarom betaalt u niet mee aan de veerdienst, die immers een dure brug uitspaart?

4 Wat is de reden dat u niets bijdraagt aan het in stand houden van de Maasveren en waar zit het verschil met de provincie Gelderland hierin? Bent u het met de PVV eens dat Noord-Brabant met zowel haar Essentgelden als inkomsten opcenten schathemeltje rijk is, de automobilist qua belastingen onevenredig hard aanpakt en bent u ook daarom bereid om alsnog geld uit te trekken voor het voortbestaan van de Maasveren, voor wandelaar, fietser én automobilist? Zo ja, per wanneer en welk bedrag? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] https://www.bd.nl/oss-e-o/brabant-heeft-geen-rooie-cent-over-voor-maasveren-belachelijk~a0f68ab7/