Statenvragen inzake Pels Rijcken

Geacht college,

Vanaf maart 2021 berichten de media frequent over de megafraude bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken. Onder de getroffen organisaties behoren ook overheden, waaronder de Provincie Noord-Brabant en diverse Brabantse gemeenten. In april heeft toenmalig gedeputeerde de Bie de Staten hierover kort geïnformeerd middels een statenmededeling.

Er komt inmiddels meer en meer informatie naar boven die doet vermoeden dat de oorspronkelijke bevindingen die in maart via de media naar buiten zijn gebracht mogelijk slechts het topje van de ijsberg zijn. Ook ten aanzien van de cultuur binnen het bedrijf alsmede het gebrek aan diverse waarborgen in de organisatie komen meer en meer feiten naar boven.

Hierover heeft de PVV Noord-Brabant de volgende vragen:

1. Vanaf maart 2021 berichten de media frequent over de megafraude bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken[1][2]. Onder de getroffen organisaties behoren ook overheden, waaronder de Provincie Noord-Brabant en diverse Brabantse gemeenten. In april heeft toenmalig gedeputeerde de Bie de Staten hierover kort geïnformeerd middels een statenmededeling[3]. Deze besluit met " Van het verdere verloop van deze zaak zal ik u op de hoogte houden."

a. Wanneer is het College voornemens PS 'op de hoogte te houden'?

b. Heeft de Provincie het geld intussen terugontvangen?

c. Zo nee, waarom niet?

2. Er is de afgelopen maanden inmiddels veel meer informatie naar boven gekomen die duidelijk maakt dat de oorspronkelijke bevindingen uit maart die in de media naar buiten zijn gebracht mogelijk slechts het topje van de ijsberg zijn[4][5][6]. Ook ten aanzien van de cultuur binnen het bedrijf alsmede het gebrek aan diverse waarborgen in de organisatie komen inmiddels meer en meer harde feiten naar boven[7][8].

In een interview met de deken Arjen van Rijn in FD d.d. 12 augustus[7] vraagt journalist Polman hem bijvoorbeeld: "Maar u kijkt ook naar de organisatie. Het ontbreken van een compliance officer, zoals bij Pels Rijcken, kun je toch vrij makkelijk vaststellen?
De Deken reageert: "Ja, maar het is ook niet een harde eis vanuit de advocatuur dat zo'n integriteitsbewaker er moet zijn. Maar het is wel een algemene governance-eis. De vraag is of je dat van tevoren als iets essentieels moet aanmerken. Dat is een hele lastige discussie. Maar we hebben nu vastgesteld dat het wél essentieel is en dat zo'n functionaris onderdeel is van de checks-and-balances, zeker in een kantoor van deze omvang. Nogmaals, je kunt niet alles van tevoren zien."

a. Is het college bekend met alle genoemde artikelen?

b. Wat vindt het college van de telkens nieuwe feiten en omstandigheden die maken dat niet enkel voormalig notaris Oranje, maar op zijn minst ook een belangrijk deel van de organisatie van Pels Rijcken nogal wat te verwijten valt?

3. Pels Rijcken verrichtte een flink aantal opdrachten voor de Provincie in de afgelopen jaren.

a. Kan het college een volledige lijst aanleveren met alle opdrachten die aan Pels Rijcken verstrekt zijn de afgelopen 10 jaar?

b. Wat heeft het college de afgelopen tijd ondernomen sinds het bekend worden van het fraudeschandaal om uit te sluiten dat er bij één of meer van de opgeleverde of nog lopende opdrachten aan Pels Rijcken sprake is of kan zijn van misstanden of onrechtmatigheden?

4. Ook onlangs, nog nadat het fraudeschandaal aan het licht is gekomen, zijn er nog opdrachten verstrekt aan Pels Rijcken.

a. Is het college net als de PVV van mening dat het onzuiver is een organisatie die op deze manier onder vuur ligt wegens criminele activiteiten, opdrachten te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

b. Is het college bereid om alle samenwerking met Pels Rijcken te stoppen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Patricia van der Kammen

[1] https://fd.nl/ondernemen/1375783/landsadvocaat-verwikkeld-in-financieel-schandaal-na-fraude-voormalige-topman-pcj1caB6QKMk 

[2] https://fd.nl/ondernemen/1375883/landsadvocaat-moet-problemen-voor-de-staat-oplossen-niet-veroorzaken-mcj1caB6QKMk 

[3] https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ee2be5fc-8ec4-4037-a0b4-4c5d8faeae0b?documentId=24bf7652-64d7-4fac-83ca-452c100554b5 

[4] https://fd.nl/ondernemen/1410375/rekening-fraude-bij-landsadvocaat-pels-rijcken-loopt-op-naar-16-mln-pcj1caB6QKMk 

[5] https://fd.nl/bedrijfsleven/1411589/frauderende-notaris-pels-rijcken-misbruikte-naam-rode-kruis-qcj1caB6QKMk 

[6] https://fd.nl/bedrijfsleven/1414160/sjoemelnotaris-frank-oranje-hielp-ook-ministers-hoekstra-en-kaag-qcj1caB6QKMk 

[7] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/01/pels-rijcken-faalde-bij-zaak-miljoenenfraude-a4060420 

[8] https://fd.nl/ondernemen/1407937/los-van-fraude-vertoonde-frank-oranje-grensoverschrijdend-gedrag-qcj1caB6QKMk