Statenvragen nevenfunctie provinciesecretaris

Geacht college,

Volgens de Kamer van Koophandel heeft de Provinciesecretaris een eigen consultancybedrijf. Een dergelijke nevenfunctie/belang is niet vermeld op de provinciale website[1], noch in de lijst met nevenfuncties provinciale medewerkers in salarisschaal 14 en hoger[2]. Uit het LinkedIn profiel van de Provinciesecretaris blijkt dat de betreffende consultancyactiviteit(en) nogal wat vermenging met de provinciale functie en potentiële (schijn van) belangenverstrengeling bevat. Ook op zijn twitter account profileert de Provinciesecretaris zich als 'CEO Provincie Brabant' maar tevens met termen als 'Consultant', Change-agent' en 'Publiek zakelijk'. Ook een nevenfunctie van algemeen bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde staat niet vermeld in het register van nevenfuncties, noch op de provinciale website.

De PVV heeft over deze inmiddels in opspraak geraakte Provinciesecretaris[3][4] de volgende vragen:

1. Volgens de Kamer van Koophandel heeft de Provinciesecretaris een eigen consultancybedrijf. Een dergelijke nevenfunctie/belang is niet vermeld op de provinciale website1, noch in de lijst met nevenfuncties provinciale medewerkers in salarisschaal 14 en hoger2. Uit het LinkedIn profiel van de Provinciesecretaris blijkt dat de betreffende consultancyactiviteit(en) nogal wat vermenging met de provinciale functie en potentiële (schijn van) belangenverstrengeling bevat. Ook op zijn twitter account profileert de Provinciesecretaris zich als 'CEO Provincie Brabant' maar tevens met termen als 'Consultant', Change-agent' en 'Publiek zakelijk'. Ook een nevenfunctie van algemeen bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde staat niet vermeld in het register van nevenfuncties, noch op de provinciale website.

a. Is het college bekend met het ontbreken van deze nevenfuncties op de provinciale website en het register van nevenfuncties?

b. Heeft de provinciesecretaris toestemming gevraagd aan het College of de Provinciale organisatie voor deze nevenfuncties?

c. Wat vindt het college ervan dat de Provinciesecretaris een consultancybedrijf in het publieke domein heeft, met evidente risico's voor (de schijn van) vermenging of verstrengeling van belangen?

d. Op welke wijze controleert de Provincie welke activiteiten dit consultancybedrijf ontplooit?

2. Inmiddels is de Provinciesecretaris in opspraak geraakt wegens het voor tienduizenden euro's onterecht van de provincie gebruiken van taxidiensten en dienstauto's voor gedeputeerden. De provincie Noord-Brabant heeft integriteit terecht hoog in het vaandel staan, zo blijkt ook uit de provinciale website[5] en de Gedragscode Integriteit die is opgesteld/aangepast onder de verantwoordelijkheid van de directie in 2019[6].

a. Op welke wijze stuurt en handhaaft het college op het onderwerp 'integriteit van de ambtelijke organisatie'?

b. Hoort de hoogste ambtenaar van de provincie wat het college betreft ook onder deze aansturing en handhaving door het college?

Op de website van de provincie valt ten aanzien van de Integriteit ook te lezen[7] dat nevenfuncties onderdeel zijn van 'het Goede Gesprek' tussen de medewerker en de H-manager ("Integriteit en het Goede Gesprek; Integriteit is ook onderdeel van het goede gesprek tussen de medewerker en de H-manager. Zo komen in ieder geval nevenwerkzaamheden aan de orde.")

c. Heeft het college 'Het Goede Gesprek' gevoerd met de Provinciesecretaris/Algemeen Directeur over zijn nevenfuncties? Zo nee, waarom niet?

d. Hoe verhoudt zich volgens het college het niet melden van eigen nevenfuncties door de Provinciesecretaris met het begrip Integriteit?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Patricia van der Kammen

[1] https://www.brabant.nl/over-brabant/provinciale-organisatie/organisatie-en-programmamanagement/de-secretaris 

[2] https://www.brabant.nl/over-brabant/provinciale-organisatie/transparante-overheid/nevenactiviteiten-provinciale-ambtenaren 

[3] https://www.bd.nl/brabant/hoogste-ambtenaar-van-provincie-maakte-jarenlang-onterecht-gebruik-van-auto-met-chauffeur-kosten-tienduizenden-euros~aee5bdf0/ 

[4] https://www.bd.nl/brabant/pvv-eist-spoeddebat-over-provinciebaas-die-zich-onterecht-liet-rondrijden-in-dienstauto-hij-moet-het-terugbetalen~a61688ac/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F 

[5] https://www.brabant.nl/over-brabant/provinciale-organisatie/transparante-overheid/integriteit 

[6] https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/8424/gedragscode_provincie.a57c95e4c872.pdf 

[7] https://publicaties.brabant.nl/jaarverslag-integriteit-2020/cover/