Statenvragen Asfaltfabriek Eindhoven

Geacht college,

Het Eindhovense gemeentebestuur meldt in een collegebrief dat asfaltfabriek ACE op bedrijventerrein De Hurk de uitstootnorm van PAKs (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen), opnieuw flink heeft overschreden. De uitstoot van PAKs zou in april 3,5 keer hoger zijn geweest dan de norm. Het Eindhovense college is echter niet van plan om op de norm te handhaven, hierin gesteund door de omgevingsdienst. Handhaven zou “juridisch gezien niet doelmatig zijn”.[1]

Hierover de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van deze zoveelste overschrijding van de PAKs-normen door ACE?
2. Is het college het met de PVV eens dat het aan onze burgers en boeren niet uit te leggen is wanneer overheidsinstanties niet handhaven op voor mensen schadelijke uitstoot enerzijds, terwijl op dit moment anderzijds zeer streng wordt gehandhaafd op de uitstoot van het relatief onschuldige stikstof? Zo nee, waarom niet?
3. De provincie is voor wat betreft de milieuvergunning van de asfaltfabriek bevoegd gezag. Is het college bereid om vanuit deze positie de omgevingsdienst aan te sporen/op te dragen om de normen voor schadelijke uitstoot wel te handhaven? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://studio040.nl/nieuws/artikel/asfaltfabriek-overschrijdt-uitstootnorm-maar-eindhoven-kan-niks-doen