Statenvragen Zonnepark Cranendonck en de zonneladder

Geacht college,

De gemeente Cranendonck heeft ingestemd met de komst van een groot zonnepark.[1] De ZLTO is tegen de komst van het park en voert aan dat in de procedure de zonneladder niet correct is toegepast. [2]Volgens de ZLTO komt het zonnepark Aarbrandsven op vruchtbare landbouwgrond te liggen en worden hierdoor de afspraken die voortvloeien uit de zonneladder geschonden. De gemeente bestrijdt deze zienswijze.

Hierover de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het plan van de gemeente Cranendonck om het zonnepark Aardbrandsven aan te leggen, een gigantisch project van 76 hectare dat op landbouwgrond komt te staan?

2. Kan het college aangeven of bij dit zonnepark de toepassing van de zonneladder correct is doorlopen? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft het college in de voorfase van het zonnepark overleg gehad met de gemeente Cranendonck en daarbij om een goede motivering en verantwoording voor het project gevraagd, dit in relatie tot de zonneladder? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om beroep in te stellen tegen het verlenen van de vergunning voor het zonnepark indien blijkt dat de zonneladder niet correct is toegepast? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Niels Jansen

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4098676/cranendonck-akkoord-met-komst-mega-zonnepark-op-landbouwgrond 

[2] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4098362/boeren-zijn-ongerust-omdat-landbouwgrond-wordt-opgeofferd-aan-zonnepark