Statenvragen Stop op aansluitingen elektriciteitsnet

Geacht college,

Netwerkbeheerder TenneT heeft aangekondigd dat er met onmiddellijke ingang een stop komt op nieuwe aansluitingen voor bedrijven op het Brabantse en Limburgse elektriciteitsnet.[1] De betreffende provincies hebben geschokt gereageerd en er wordt gerept over grote gevolgen voor het bedrijfsleven.

De PVV Noord-Brabant heeft de volgende vragen:

1. Netwerkbeheerder TenneT heeft aangekondigd dat er met onmiddellijke ingang een stop komt op nieuwe aansluitingen voor bedrijven op het Brabantse en Limburgse elektriciteitsnet. De betreffende provincies hebben volgens het artikel in de Telegraaf1 hierover geschokt gereageerd en er word gerept over grote gevolgen voor het bedrijfsleven. Is het college het met de PVV eens dat de transportschaarste feitelijk betrekking heeft op twee fenomenen, namelijk enerzijds de gestegen vraag naar elektriciteit ten gevolge van de verplichte transitie naar warmtepompen en elektrisch rijden, en anderzijds de decentrale teruglevering aan het net? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met de PVV eens dat de verplichte transitie van gas naar warmtenet en warmtepompen de primaire oorzaak is van de buitensporige vraaggroei naar elektriciteit en daarmee de oorzaak van de transportschaarste op het elektriciteitsnet? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de PVV eens dat de grote hoeveelheden door de overheid erdoor gedrukte en gesubsidieerde windmolens en zonnepanelen zorgen voor overbelasting via de teruglevering op het net? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college met de PVV van mening dat problematiek van de transportschaarste dus een door de overheid gecreëerd probleem is dat vooral kan en moet worden opgelost door het contraproductieve beleid per direct stop te zetten?

5. Hoeveel effect, in termen van voorkomen opwarming van de aarde, realiseert het Brabantse beleid (met de inzet op wind- en zonne-energie) exact?

6. Is het college bereid om te kijken naar mogelijkheden om windmolens en zonneparken van het net af te sluiten om problemen met de energiecontinuïteit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid om de transitie van het gas af te staken en juist weer aansluitingen op gas aan te moedigen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Niels Jansen

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1298403111/provincies-noord-brabant-en-limburg-stop-op-net-onacceptabel