Statenvragen PAS-melders niet laten vallen

Geacht college,

Op de website melkvee.nl stelt oud-hoogleraar agrarisch recht Willem Bruil dat het legaliseren van alle PAS-melders er niet meer in zit.[1] Verder stelt hij dat provincies bij het gros van de PAS-melders zullen gaan eisen dat stallen worden afgebroken of dat er minder dieren gehouden gaan worden.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Kan het college een update geven van de stand van zaken rondom het legaliseren van de PAS-melders in Brabant?

2. Kan het college zich vinden in de zienswijze en conclusies van de heer Bruil? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de PVV eens dat het zou getuigen van onbehoorlijk en onbetrouwbaar bestuur, wanneer PAS-melders na jaren wachten niet meer worden geholpen met legaliseren en zelfs gedwongen worden tot het afbreken van stallen of het reduceren van de veestapel? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college alle PAS-melders garanderen dat, wanneer het de overheid niet lukt om de PAS-melders te legaliseren, ze niet gedwongen zullen worden om ten gevolge van dit overheidsfalen stallen af te breken of de veestapel te reduceren? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.melkvee.nl/artikel/551201-pas-melders-zullen-stal-moeten-afbreken/