Statenvragen Gratis reispas voor statushouders in de Langstraat

Geacht college,

In de huidige tijd van gierende inflatie waarbij Brabanders nauwelijks hun eten, energie en vervoer kunnen betalen en ook geen passende woonruimte kunnen vinden, komt dit krantenartikel[1] rauw binnen. Naast dat huizen voor Brabanders naar statushouders (dus niet-Nederlanders) gaan, de inrichting van dat huis wordt bekostigd door de belastingbetaler, krijgen migranten nu ook gratis vervoer.

De PVV Noord-Brabant heeft daarom de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel op de website van het Brabants Dagblad over het gratis vervoer van statushouders in de Langstraat?

2. Kan het college aangeven of de provincie hier direct of indirect aan meebetaalt? Zo ja, waarom?

3. Bent u met de PVV van mening dat deze zogenaamde “Meedoen Pas” volkomen onwenselijk is, omdat het oneerlijk is tegenover de hardwerkende Brabander die wel voor zijn vervoersbewijzen moet betalen? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u verder bereid om Arriva hierop aan te spreken en uw invloed aan te wenden, zodat dit onzalige plan in de prullenbak verdwijnt? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u met de PVV van mening dat de kloof tussen burger en politiek door deze actie alleen maar groter wordt? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Niels Jansen

[1] https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/gratis-reispas-voor-statushouders-in-de-langstraat-belangrijk-om-snel-te-kunnen-integreren~a9fc3d6a/