Statenvragen EU wil Nederland Renure-meststoffen ontzeggen

Geacht college,

Op de website van Nieuwe Oogst[1] valt te lezen dat de EU op korte termijn Renure-meststoffen wil gaan toestaan. Nederland zou echter buiten de boot vallen, omdat in ons land zogenaamd al een “te hoge nitraatbelasting” voor het drinkwater aanwezig zou zijn.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven in hoeverre de berichtgeving op Nieuwe Oogst klopt? Heeft het college ook signalen ontvangen dat Nederland mogelijk niet in aanmerking zou komen voor het gebruik van Renure-meststoffen?

2. Is het college het met de PVV eens dat, indien het klopt dat Nederland niet in aanmerking komt voor het toepassen van deze circulaire meststoffen, dit een schoffering zou zijn van onze Brabantse boeren door de EU? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de PVV eens dat Brabant vol in moet zetten op het gebruik van Renure-meststoffen, omdat het een uitstekend hergebruik van beschikbare stikstoffen is en omdat kunstmest met de huidige energieprijzen onbetaalbaar wordt voor onze boeren? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om bij het Rijk een stevige lobby in te zetten vóór Renure-meststoffen en de minister te verzoeken om het legale gebruik hiervan te regelen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/21/geen-circulaire-meststoffen-voor-nederland