Statenvragen Giftige dioxines in “wildernisvlees”

Geacht college,

Op de website van het BD[1] valt te lezen dat in ruim tweederde van de ‘wilde grazers’ in uiterwaarden van de grote rivieren te veel giftige dioxines zitten. De NVWA heeft hier onderzoek naar gedaan en concludeert dat de verkoop van wildvlees voor menselijke consumptie aan strengere regels moet gaan voldoen, waar het ook verder op zal gaan controleren.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. In het artikel valt te lezen dat ook in geslachte runderen in de Koornwaard bij Empel te veel giftige stoffen zijn gevonden. Kan het college aangeven of deze runderen behoren bij het pilot project[2] dat de provincie samen met de gemeente Den Bosch en Natuurmonumenten uitvoert in de Koornwaard?

2. Is het college het met de PVV eens dat het kostenneutraal beheer, dat onderdeel is van de business case van het pilot project en dat afhankelijk is van de verkoop van het wildvlees, in gevaar is gekomen door deze bevindingen? Zo ja, kan het college aangeven of dit gevolgen heeft?

3. Kan het college aangeven of er, naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving, zicht is op andere projecten met betrekking tot wildvlees en waar de provincie bij is betrokken sprake is van overschrijdingen van dioxinegehalten?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Alexander van Hattem

[1] https://www.bd.nl/bommelerwaard/strengere-regels-voor-verkoop-wildernisvlees-van-runderen-die-langs-rivieren-grazen~abd0bfad/ 

[2] https://www.freenature.nl/nieuws/2018/koornwaard-begraasd-door-koniks-en-rode-geuzen