Statenvragen Klimaatextremisten bezetten Eindhoven Airport

Geacht college,

Op zaterdag 24 maart jl. was het de extremistische klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) gelukt om, na het doorknippen van hekken, het terrein van Eindhoven Airport illegaal te betreden.[1] De activisten meenden hun protestactie te moeten voeren op een verboden terrein, waarmee ze de veiligheid van het vliegveld in gevaar brachten. Ook werden vluchten door de acties vertraagd of zelfs geannuleerd. De CEO Eindhoven Airport heeft in een uitgebreid persbericht op de website[2] laten weten de opvatting van Extinction Rebellion te delen dat de luchtvaart net zoals andere sectoren (snel) moet verduurzamen.[3]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. De provincie is mede-eigenaar van Eindhoven Airport.

a. Deelt het college de mening van de CEO Eindhoven Airport, zoals verwoord in het eerder aangehaalde persbericht? Zo nee, is het college bereid om afstand te nemen van deze verklaring?

b. Deelt het college de mening van de PVV dat Eindhoven Airport niet moet meegaan met de wensen en eisen van de klimaatextremisten van XR, nota bene op de dag dat zij gevaarlijke acties op het vliegveld uitvoeren, maar de protestactie juist dient te veroordelen?

2. Is het college het met de PVV eens dat de beveiliging op Eindhoven Airport te wensen over laat, gezien het feit dat XR op eenvoudige wijze naar binnen kon wandelen om gevaarlijke acties – die tevens al lang van tevoren waren aangekondigd – uit te voeren op verboden terrein? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de PVV eens dat de provincie, als mede-eigenaar, binnen de organisatie van Eindhoven Airport werk moet gaan maken van strengere beveiliging en betere protocollen, ten einde dit soort gevaarlijke acties in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met de PVV eens dat de provincie, als mede-eigenaar, er bij de directie van het vliegveld voor moet pleiten dat er aangifte wordt gedaan tegen de betrokken activisten die hekken hebben opengeknipt en zijn aangehouden op verboden terrein? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college het tevens met de PVV eens dat de provincie bij de directie van het vliegveld er op moet aandringen dat alle schade en alle kosten (incl. geannuleerde vluchten) verhaald moeten worden op deze betrokken activisten? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college het tevens met de PVV eens dat de provincie de directie van het vliegveld moet verzoeken om er bij de burgemeester op aan te dringen dat de betrokken activisten een gebiedsverbod rondom het vliegveld dienen te krijgen? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college tenslotte bereid om met kracht afstand te nemen van deze extremistische activisten en hun ondermijnende, illegale activiteiten? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Tjerk Langman

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4251984/ruim-honderd-klimaatactivisten-opgepakt-bij-protest-op-eindhoven-airport 

[2] https://www.eindhovenairport.nl/nl/nieuws-en-media/reactie-ceo-eindhoven-airport-op-demonstratie-xr-op-eindhoven-airport 

[3] https://www.ed.nl/eindhoven/104-actievoerders-extinction-rebellion-aangehouden-op-eindhoven-airport~a3ee7ec4/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter