Statenvragen Toevoegen van Nederlandse landgoederen van particulieren aan Vlaams Nationaal Park

Geacht college,

Het Grenspark Kalmthoutse Heide werkt momenteel aan een masterplan om erkend te worden als Vlaams Nationaal Park. Echter, het betrekken van Nederlandse landgoederen van particulieren zonder overleg is niet acceptabel.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Is de provincie op de hoogte van het voornemen van Grenspark Kalmthoutse Heide om erkend te worden als Vlaams Nationaal Park[1], en zo ja, is de provincie op welke wijze dan ook betrokken bij dit proces?

2. Kan Nederlandse grond worden aangewezen als Vlaams Nationaal Park? Zo ja, kan de provincie (visueel) aangeven welke Nederlandse gronden overwogen worden om opgenomen te worden in het Nationaal Park Vlaanderen?

3. Kan het college uitleggen welke gevolgen er zijn als Nederlandse grond wordt opgenomen in een Vlaams nationaal park?

4. Hoe verloopt het proces als Vlaanderen Nederlandse gronden wil aanwijzen als Nationaal Park? Is hiervoor toestemming nodig van Nederland of kan Vlaanderen dit zelfstandig beslissen? Indien toestemming nodig is, wie is hiervoor verantwoordelijk en welke procedure wordt gevolgd?

5. Heeft het college kennisgenomen van de kritiek van particulieren over het proces van Grenspark Kalmthoutse Heide om erkend te worden als Vlaams Nationaal Park?

6. Is het college het eens met de stelling van de PVV dat Nederlandse particuliere landeigenaren altijd toestemming dienen te geven voor de opname van hun landgoed in een nationaal park?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/sophie-44-uit-putte-wil-voorkomen-dat-haar-tuin-nationaal-park-wordt/