Statenvragen aflasten Paardensportevenement Driving Valkenswaard vanwege stikstof

Geacht college,

Het paardensportevenement Driving Valkenswaard gaat dit jaar niet door vanwege de strengere milieuregels rondom stikstof. De organisatie heeft besloten om de komende editie af te gelasten omdat het mogelijk niet op tijd lukt om de benodigde vergunningen en ontheffingen te verkrijgen.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Is de provincie op de hoogte van het feit dat het paardensportevenement Driving Valkenswaard dit jaar niet doorgaat vanwege de aangescherpte milieuregels omtrent stikstof? De organisatie heeft besloten om de komende editie af te gelasten omdat het mogelijk niet op tijd lukt om de benodigde vergunningen en ontheffingen te verkrijgen[1].

2. Is het college het eens met de PVV dat de milieu- en stikstofregelgeving veel te ver gaat als het evenementen belemmert of verbiedt die geen of weinig impact hebben op het milieu? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Kan dit college aangeven of er meer evenementen zijn die moeite hebben om op tijd de benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot milieuwetgeving en stikstof te verkrijgen?

4. Kan dit college aangeven of er meer evenementen zijn geannuleerd omdat ze niet de benodigde vergunningen en ontheffingen hebben verkregen met betrekking tot milieuwetgeving en stikstof?

5. Is het college het eens met de PVV dat evenementen zoals Driving Valkenswaard, die lokaal worden georganiseerd met de hulp van meer dan 120 vrijwilligers, een belangrijk onderdeel vormen van onze Brabantse cultuur en daarom behouden moeten blijven? Zo niet, waarom niet?

6. Is het college bereid om lokale evenementen te ondersteunen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot milieuwetgeving en stikstof?

7. Driving Valkenswaard voorzitter Ludo Hertroijs zegt: "Bovendien hebben we te maken met een actieve ecologische lobbygroep, die tegen elke verleende vergunning in bezwaar gaat. Ook dit heeft de ambtelijke besluitvorming danig vertraagd."[2]
Deelt dit college de mening van de PVV dat milieugroepen die bewust lokale evenementen proberen tegen te houden geen provinciale subsidie hiervoor mogen ontvangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is GS bereid om te onderzoeken of dit soort milieugroepen provinciale subsidie ontvangen en indien dat het geval is, de subsidie stop te zetten?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.ad.nl/valkenswaard/groot-paardensportevent-afgelast-om-stikstofregels-wij-zijn-geen-zware-industrie~ab1f5659c/ 

[2] https://studio040.nl/nieuws/artikel/driving-valkenswaard-international-afgelast-vanwege-aangescherpte-milieuwetgeving