Statenvragen Vangrail knooppunt Empel

Geacht college,

De vermissing van Sanne en Hebe hield heel het land in oktober vorig jaar dagen bezig. Na grootschalige zoekacties werd de auto van Sanne uiteindelijk gevonden in het water naast knooppunt Empel. Ze bleken van de weg te zijn geraakt en te zijn verongelukt, waarmee hun vermissingszaak tot een dramatisch slot kwam. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog altijd een raadsel, maar wat we wel weten is dat in de betreffende bocht op het knooppunt geen vangrail staat. Als er wel een vangrail aanwezig was geweest, was in ieder geval waarschijnlijk voorkomen dat Sanne en Hebe van de weg hadden kunnen raken. In de Tweede Kamer is middels moties en Kamervragen aandacht gevraagd voor het ontbreken van vangrails op deze plek, maar ook de familie van Sanne is nadrukkelijk met deze kwestie bezig.[1]

Uit het verhaal op de site van het BD[2] blijkt er de afgelopen jaren bij knooppunt Empel meermaals vergelijkbare ongelukken zijn gebeurd, waaronder een ongeluk enkele weken geleden waarbij een auto net als de auto van Sanne te water is geraakt[3]. Verder zijn deze week landelijke cijfers over verkeersveiligheid gepubliceerd, waaruit blijkt dat het aantal verkeersdoden in onze provincie in 2022 weer fors is gestegen en dat Brabant zelfs aan kop gaat als het gaat om de meeste dodelijke slachtoffers.[4]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Knooppunt Empel maakt onderdeel uit van het programma A2 Deil-Vught, waarin de provincie Noord-Brabant intensief samenwerkt met de rijksoverheid om onder andere de verkeersveiligheid op dit traject te verbeteren[5]. Is het college het met de PVV eens dat omwille van de verkeersveiligheid op knooppunt Empel zo snel mogelijk vangrails dienen te komen op de locatie waar Sanne, Hebe en vele anderen met de auto van de weg zijn geraakt? Zo nee, waarom niet?

2. Rijkswaterstaat zou inmiddels hebben aangegeven dat het plaatsen van een vangrail kan gebeuren wanneer het weggedeelte in aanmerking komt voor regulier onderhoud[6]. Is het college het echter met de PVV eens dat we hier niet op moeten wachten en is het college dan ook bereid om het Rijk met klem te verzoeken om zo spoedig mogelijk bij knooppunt Empel vangrails te plaatsen op de plekken waar dit nog ontbreekt? Zo nee, waarom niet?

3. In het kader van het programma A2 Deil-Vught is in 2020 de korte termijnmaatregel gerealiseerd om een bergingsvoertuig stand-by te houden bij knooppunt Empel[7]. Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat het aanbrengen van een extra stuk vangrail op het betreffende weggedeelte ook binnen dit programma kan worden ingezet als korte termijnmaatregel om de verkeersveiligheid te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college eventueel bereid om het plaatsen van een vangrail in de betreffende bocht bij knooppunt Empel voor te financieren, zodat het proces versneld zou kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Tjerk Langman

[1] https://www.bd.nl/brabant/hoe-raakte-auto-van-sanne-en-hebe-van-de-snelweg-radeloze-moeder-doet-oproep-bij-beau-we-willen-dat-dit-nooit-meer-gebeurt~a8bbc0f2/ 

[2] Zie 1 

[3] https://www.bd.nl/den-bosch/opnieuw-rijdt-een-auto-het-water-in-naast-bocht-van-a59-naar-a2-bij-knooppunt-empel~a29df299/ 

[4] https://www.bd.nl/brabant/meeste-verkeersdoden-vallen-weer-in-brabant-aantal-fatale-ongevallen-na-alcoholgebruik-stijgt-flink~a5dfb5d9/ 

[5] https://www.mirta2deilvught.nl/programma/stuurgroep+en+adviesgroepen/default.aspx 

[6] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5379034/moeder-sanne-hebe-vangrail-beau 

[7] https://www.mirta2deilvught.nl/programma/korte-termijn-maatregelen/bergingsvoertuig+knooppunt+empel/default.aspx