Statenvragen Tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens in Brabant

Geacht college,

Er is in Brabant een ernstig tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Dat blijkt uit een rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er zijn momenteel in Brabant 2289 parkeerplaatsen en dat is een tekort van 776 parkeerplaatsen. En de verwachting is dat dat tekort in 2040 bijna is verdubbeld. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, want vrachtwagenchauffeurs parkeren nu bijvoorbeeld hun vrachtwagens op de vluchtstrook wat tot levensgevaarlijke situaties leidt. Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakt zich zorgen, want de chauffeurs moeten zich houden aan de wettelijke rij- en rusttijden maar er zijn nu te weinig rustplaatsen om dit te kunnen faciliteren. Vrachtwagenchauffeurs klagen vooral over de A67 waar het volgens hun “één grote chaos is”.

Ook de PVV stoort zich enorm aan deze situatie, want dit probleem is niet gisteren maar speelt al vele jaren. Al in september 2018 heeft de provincie een persbericht uitgebracht dat overheden en bedrijfsleven de handen ineen zouden slaan om het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagen aan te pakken. Er lijkt sinds die tijd helemaal niets te zijn veranderd. Sterker nog, de problemen zijn alleen maar groter geworden.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel van Omroep Brabant over het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens?

2. Bent u het met de PVV eens dat het tekort al vele jaren leidt tot schrijnende en levensgevaarlijke situaties? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met de PVV eens dat sinds het persbericht van september 2018 de problemen nog steeds enorm zijn en dat het nu écht zaak is om snel tot structurele oplossingen te komen? Zo nee, waarom niet?

In antwoord op Statenvragen van de VVD (februari 2022) zegt u: “In het Goederencorridorprogramma Oost-Zuidoost werken we samen met het ministerie van I&W, Rijkswaterstaat en enkele provincies aan de truckparking problematiek. Zo werken we gezamenlijk aan de realisatie van meer dan 2000 extra parkeerplaatsen op de corridor voor eind 2024”.

4. Hoeveel van deze parkeerplaatsen zijn er inmiddels gerealiseerd en wordt het aantal van 2000 extra parkeerplaatsen ook gehaald voor 2024, zeker gezien de huidige stikstofmaatregelen?

In de beantwoording van de Statenvragen zegt u ook: “Truckparkings kunnen op dit moment niet langs snelwegen in Nederland gerealiseerd worden, omdat de huidige wetgeving een ontsluiting van een truckparkingperceel rechtstreeks, dan wel via verzorgingsplaatsen, naar de snelweg niet toelaat. De minister heeft in een recente brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er een onderzoek volgt om zo’n rechtstreekse ontsluiting naar de snelweg wel mogelijk te maken”.

5. Kunt u ons aangeven wat de resultaten zijn van dit onderzoek?

6. In het artikel van Omroep Brabant somt Transport en Logistiek Nederland (TLN) enkele adviezen op. Wat vindt u van deze adviezen en gaat u die ten uitvoer brengen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Tjerk Langman