Statenvragen Ondersteuningsnetwerk

Geacht college,

Er bereiken onze fractie vanuit de veehouderijsector berichten dat het Ondersteuningsnetwerk van de provincie[1] ondernemers niet de ondersteuning kan bieden die zij zoeken bij het implementeren van innovatieve stalsystemen. De ondernemers lopen nog steeds vast in bureaucratie en vergunningstrajecten (van gemeenten[2]) en zijn van mening dat zij ze ondanks de hulp van het Ondersteuningsnetwerk toch niet vooruit kunnen.

Hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met kritiek vanuit de veehouderij op het Brabantse Ondersteuningsnetwerk?

2. Eerder stelde onze fractie technische vragen over het Ondersteuningsnetwerk en uit de antwoorden[3] bleek dat er geen structurele monitoring plaatsvindt van de waardering van de inzet van het Ondersteuningsnetwerk door veehouders. Is het college het met de PVV eens dat een dergelijke structurele monitoring van de waardering toch waardevol zou kunnen zijn? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om, na inzet van het Ondersteuningsnetwerk, bij ondernemers om een evaluatie/feedback te vragen, ook om zo te kunnen beoordelen of het Ondersteuningsnetwerk toegevoegde waarde heeft? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.brabant.nl/onderwerpen/landbouw-en-voedsel/veehouderij/ondersteuningsnetwerk  

[2] https://youtu.be/neX3Qo72W9o 

[3] https://brainps.brabant.nl/-/media/d334891802f244629bd0a3487c1723f2.pdf?la=nl&hash=EF63D17AF393E3B0B19AF91DDA686445