PVV Noord-Brabant uit bezorgdheid over annulering Offroad Budel door Stikstofwaanzin

De Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant (PVV) uit haar diepe bezorgdheid over de annulering van het internationale 4x4-evenement Offroad Budel, ten gevolge van de verstikkende stikstofregelgeving. De organisatie heeft met grote spijt moeten besluiten om de komende editie af te gelasten, allemaal vanwege doorgeschoten milieuregels, wat wederom leidt tot het verlies van een belangrijk cultureel evenement.

Het evenement, dat jaarlijks duizenden enthousiaste bezoekers naar Brabant trekt en na 8 succesvolle eerdere edities een cruciale culturele waarde heeft verworven, wordt nu geofferd op het altaar van bureaucratie en overregulering.

Maikel Boon, de woordvoerder van PVV Noord-Brabant, onderstreept dat Offroad Budel niet alleen een bron van vermaak is, maar tevens lokale verenigingen zoals Motoball Budel financieel ondersteunt. Het verlies van dergelijke evenementen raakt diep in de kern van de Brabantse gemeenschap en haar kostbare culturele erfgoed. Boon voegt eraan toe: "Alweer zorgt dit doorgeslagen stikstofbeleid ervoor dat het plezier van de Brabander in de kiem wordt gesmoord."

De PVV Noord-Brabant kijkt met argusogen uit naar de reactie van het college van Gedeputeerde Staten en roept met luide stem op tot een dringende heroverweging van de stikstofregelgeving, om ervoor te zorgen dat lokale culturele evenementen niet langer ten prooi vallen aan het verstikkende juk van absurditeit en bureaucratie, maar behouden blijven voor het volk van Brabant.

 

Geacht college,

Het internationale 4x4-evenement Offroad Budel kan dit jaar niet doorgaan vanwege de strengere milieuregels rondom stikstof.[1] De organisatie heeft besloten om de komende editie af te gelasten omdat uit verschillende kostbare onderzoeken op het gebied van milieu en stikstof zou blijken dat het evenement niet in de normale opzet door kan gaan. Volgens de organisatoren had het evenement in kleinere schaal door kunnen gaan gekeken naar de uitstoot van stikstof, maar in dat geval zou er verlies zijn geleden. Alweer zorgt stikstof er dus voor dat het plezier van de Brabander in de kiem wordt gesmoord.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Is de provincie op de hoogte van het feit dat het internationale 4x4-evenement Offroad Budel dit jaar niet doorgaat vanwege de steeds strenger wordende regelgeving omtrent stikstof?

2. Is het college het eens met de PVV dat de milieu- en stikstofregelgeving veel te ver gaat als het internationale evenementen, die Brabant op de kaart zetten en al jaren plaatsvinden, belemmert of verbiedt die slechts een marginale impact hebben op het milieu? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Kan dit college aangeven of er meer vergelijkbare evenementen zijn geannuleerd omdat ze niet de benodigde vergunningen en ontheffingen hebben verkregen met betrekking tot milieuwetgeving en stikstof, of door deze regelgeving onmogelijk zijn gemaakt?

4. Is het college het eens met de PVV dat evenementen zoals Offroad, die lokaal worden georganiseerd met de hulp van meer dan 250 vrijwilligers, een belangrijk onderdeel vormen van onze Brabantse cultuur en daarom behouden moeten blijven? Zo niet, waarom niet?

5. Eerder heeft het college aangegeven dat het bereid is om lokale evenementen te ondersteunen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot milieuwetgeving en stikstof. Kan het college aangeven of er contact is geweest met Offroad Budel, om hen te helpen met het zoeken naar mogelijkheden om het evenement toch te kunnen organiseren?

6. Voorzitter Mark van Cranenbroek stelt in het eerder aangehaalde artikel dat hij vanwege de steeds strenger wordende regelgeving zich zorgen maakt over de toekomst van zijn vereniging, Motoball Budel, die financieel grotendeels afhankelijk is van de inkomsten uit Offroad Budel. Is het college bereid om deze zorgen vanuit de Brabantse culturele sector bij het Rijk neer te leggen en duidelijk te maken hoe funest de landelijke stikstofregelgeving is voor onder meer ons verenigingsleven? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.ed.nl/cranendonck/milieuregels-nekken-offroad-budel-een-heel-erg-verkleinde-editie-had-gekund-maar-is-te-duur~a9643982/