Statenvragen Advies onafhankelijk kwartiermaker over haalbaarheid Brabantse stallendeadline

De PVV Noord-Brabant slaat alarm over de zorgelijke situatie waarin boeren verkeren die vooroplopen in de ontwikkeling van baanbrekende stalsystemen. Zij worden geconfronteerd met een buitengewoon complexe regelgeving, terwijl zij simpelweg hun gezonde boerenverstand willen gebruiken.

Het huidige beleid lijkt eerder een politiek spel dan een praktisch werkbare oplossing, waarbij onze boeren nu gedwongen worden om te kiezen voor luchtwassers, die niets anders doen dan ammoniak uit de lucht zuiveren. Maar onze boeren weten beter - zij streven naar innovatieve stalsystemen die de bron aanpakken.

Maikel Boon, woordvoerder van de PVV: "De Brabantse deadline voor stalverbeteringen is een farce, volledig losgekoppeld van de realiteit, onhaalbaar en een financiële molensteen om de nek van onze boeren. Ze zijn de dupe geworden van linkse politieke krachten die geen enkel begrip hebben voor de uitdagingen op het platteland. Laten we duidelijk zijn: onze boeren mogen nooit worden gedwongen om voor luchtwassers te kiezen zolang er geen effectieve alternatieven beschikbaar zijn. Het is van het grootste belang dat boeren de vrijheid behouden om de meest geschikte en innovatieve oplossingen te kiezen die aansluiten bij hun bedrijfsvoering."

Om deze onhoudbare situatie aan te pakken, roept de PVV Noord-Brabant de provincie op om de onafhankelijke Kwartiermaker Innovatie Veehouderij, de heer Gé Backus, tussentijds te raadplegen over de haalbaarheid van de Brabantse deadline voor stalverbeteringen. Dit advies zal direct worden voorgelegd aan Provinciale Staten, zodat er een rechtvaardig en weloverwogen besluit kan worden genomen.

 

Geacht college,

Pionierende boeren geven aan dat dit college hen dwingt om te kiezen voor luchtwassers[1], die alleen ammoniak reduceren, terwijl ze eigenlijk de voorkeur geven aan een systeem met een brongerichte aanpak. De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Deelt het college de opvatting van de PVV dat stalsystemen met een brongerichte aanpak de voorkeur verdienen boven luchtwassers, die uitsluitend ammoniak reduceren?

2. Is dit college het met de PVV eens dat boeren niet gedwongen mogen worden om te kiezen voor luchtwassers zolang er nog geen stalsystemen beschikbaar zijn met brongerichte maatregelen?

3. Kan dit college bevestigen dat boeren niet de dupe mogen worden van politieke compromissen met betrekking tot de Brabantse stallendeadline?

4. Op 2 augustus heeft de provincie Gé Backus benoemd als onafhankelijke Kwartiermaker Innovatie Veehouderij voor Noord-Brabant. Is dit college bereid om bij de kwartiermaker tussentijds advies in te winnen over de realistische haalbaarheid van de Brabantse deadline voor stalaanpassingen en om dit advies te rapporteren aan Provinciale Staten?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.ad.nl/helmond/pionierende-boeren-lopen-vast-het-valt-niet-mee-om-de-moed-erin-te-houden~a8c457dc/