Statenvragen Een nieuwe afslag op de N267 bij de Kromme Nol

Geacht college,

Op de N267 in Wijk en Aalburg ter hoogte van de Kromme Nol is er een groot fileprobleem. Tussen de Heusdense-Brug en de rotonde bij de N283 staat het verkeer dagelijks muurvast. Dit wordt mede veroorzaakt omdat het verkeer dat richting Genderen en Nederhemert gaat meteen nadat ze de rotonde hebben genomen weer linksaf de Kromme Nol op moet draaien. Dit stremt de doorstroming en zorgt voor een verkeersonveilige situatie. Een praktische oplossing (zie ook de bijlage) zou zijn om tussen de Heusdense-Brug en de rotonde op de N267 een afslag te creëren vanuit de richting van Heusden. Hier ligt al een fietspad dat opgewaardeerd kan worden tot een volwaardige afslag voor het verkeer. Op deze manier zou de ontvlechting van het verkeer de doorstroming sterk bevorderen zodat het fileprobleem kan worden opgelost omdat de rotonde minder verkeer krijgt te verwerken. Ook kan het verkeer dan gerichter naar Genderen en Nederhemert rijden wat scheelt in de uitstoot. Deze oplossing is ook geopperd in de gemeenteraad van Altena.[1]

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de PVV eens dat de verkeersproblematiek op de N267 ter hoogte van de Kromme Nol groot is en z.s.m. moet worden aangepakt?

2. Is het college bekend met de geopperde plannen voor een nieuw aan te leggen afslag tussen de Heusdense-Brug en de rotonde bij de N283? Zo ja, wat is uw mening over dit plan?

3. Bent u het met de PVV eens dat de afslag er in feite al ligt en alleen maar opgewaardeerd dient te worden wat ook de uitstoot van stikstof tot een minimum beperkt? Zo nee, waarom niet?

4. Is er al bekend wanneer de genoemde rotonde wordt aangepast en groter wordt gemaakt en is deze maatregel wel afdoende om de verkeersproblemen daar te verhelpen of zou dat beter kunnen in combinatie met die nieuwe afslag?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Tjerk Langman

[1] https://altena.nieuws.nl/nieuws/5806/vrije-volkspartij-altena-komt-met-oplossing-voor-fileprobleem-n267-bij-wijk-en-aalburg/ 

 

BIJLAGEN

N267 Kromme Nol

N267 Kromme Nol 2