Statenvragen Vlaamse nalatigheid inzake Aziatische Hoornaar

Geacht college,

Het blijkt dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nog altijd geen beheerregeling voor de Aziatische hoornaar heeft afgerond.[1] In het licht van deze situatie heeft de PVV Noord-Brabant enkele vragen over de potentiële impact op de biodiversiteit, de bijenteelt en de imkers in onze provincie:

1. In hoeverre verwacht het college dat het ontbreken van een effectieve beheerregeling voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen gevolgen zal hebben voor de biodiversiteit en de bijenteelt in Noord-Brabant?

2. Ziet het college een verhoogd risico op de vestiging van de Aziatische hoornaar in Brabant als gevolg van het trage handelen en het ontbreken van een nieuwe beheerregeling in Vlaanderen?

3. Welke maatregelen overweegt het college te treffen om de Brabantse imkers te ondersteunen en de biodiversiteit te beschermen, rekening houdend met het feit dat Vlaanderen niet adequaat handelt tegen de Aziatische hoornaar?

4. Overweegt het college om in gesprek te gaan met Vlaanderen over de mogelijke gevolgen van het huidige beleid voor Brabant, en zo ja, op welke termijn en met welk doel?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.vlaamsbelang.org/nieuws/demir-talmt-met-bestrijding-aziatische-hoornaar-beheerregeling-en-tussenkomst-kosten-blijft