Statenvragen schrappen herinrichting N65

Geacht college,

Wéér wordt een infrastructureel project in Brabant op de lange baan geschoven en wordt ook hier voor lapmiddelen gekozen i.p.v. een gedegen herinrichting.[1] Ditmaal gaat het om de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. En ook dit keer komt het door het doorgeslagen stikstofbeleid. Hierdoor zal de verkeerscongestie en verkeersonveiligheid wederom toenemen, terwijl de Brabantse autorijder snakt naar meer nieuwe wegen en herinrichting van de bestaande (onveilige) wegen. Het Brabantse wegennet zit in een vicieuze cirkel. Jarenlang worden plannen gemaakt om wegen aan te leggen of te herinrichten en op het laatste moment gaat er weer een streep door de plannen vanwege o.a. stikstof. Dat is de reden dat onze provincie dichtslibt en er veel verkeersslachtoffers te betreuren zijn. En dat terwijl Gedeputeerde Staten toch steeds maar roept dat ze het aantal verkeersslachtoffers naar 0 willen terugbrengen. Die wens is een utopie als er niet snel wat gaat veranderen aan het huidige rampzalige beleid.

Daarom de volgende vragen:

1. De miljoenen voor de definitieve aanpak van de N65 blijven gelukkig in de geldpot zitten, maar waar worden de voorgenomen lapmiddelen zoals geluidsmaatregelen en geleiderails dan van betaald en wat gaat dat kosten?

2. Bent u het met ons eens dat lapmiddelen i.p.v. een gedegen herinrichting van de weg alleen maar tot onnodig veel kosten leidt, wat een totale verspilling is van belastinggeld? Zo nee, waarom niet?

3. Echter nu er toch weer wordt gekozen voor lapmiddelen, wanneer moeten de werkzaamheden dan uiterlijk voltooid zijn?

4. Kunnen de lapmiddelen wel in zijn geheel worden uitgevoerd of bestaat de kans dat ook hier stikstof roet in het eten gooit?

5. De prangende vraag is dan ook: Wat is er belangrijker voor dit college, de verkeersveiligheid of planten die niet tegen stikstof kunnen?

6. Is het college bereid om de expliciete toezegging te doen dat de lapmiddelen er niet toe zullen leiden dat de inzet vanuit de provincie op herinrichting van de N65 de komende jaren zal verslappen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Tjerk Langman

[1] https://www.bd.nl/vught/miljoenenplan-drukke-n65-tussen-den-bosch-en-tilburg-op-lange-baan-stikstof-te-groot-obstakel~a06ecfaf3/