Statenvragen Pluimveehouder in Someren moet bedrijf stilleggen wegens ontbrekende natuurvergunning

Geacht college,

Vandaag is bekend geworden dat pluimveehouder Engelen uit Someren van de rechter moet stoppen met zijn bedrijfsvoering. Dankzij rechtszaken aangespannen door milieuclubs heeft de rechtbank beslist dat het bedrijf met 82.000 dieren moet worden stilgelegd. De reden hiervoor is dat de pluimveehouder al twaalf jaar geen provinciale natuurvergunning heeft voor zijn bedrijf dat jaren terug is uitgebreid dankzij de aankoop van stikstofrechten van andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven zouden echter al lange tijd geen dieren meer hebben gehouden, waardoor volgens natuurclubs en de rechter de stikstofuitstoot op onrechtmatige wijze zou toenemen. De provincie moet nu gaan handhaven.[1]

Hierover de volgende vragen:


1. Volgens Omroep Brabant ‘verwachtte de provincie in de toekomst een vergunning af te kunnen geven’. Kan het college aangeven waar deze verwachting exact op was gebaseerd en tevens uitleggen hoe het uiteindelijk zo is gelopen dat de uitgesproken verwachting toch geen realiteit is geworden?

2. Heeft de provincie toezeggingen of beloften gedaan aan de betreffende pluimveehouder? Zo ja, welke?

3. Ziet de provincie nog mogelijkheden om pluimveehouder Engelen te assisteren bij het zoeken naar de benodigde stikstofruimte zodat zijn bedrijf niet stilgelegd hoeft te worden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4387826/grote-pluimveehouder-in-someren-na-jaren-juridische-strijd-stilgelegd