Statenvragen Ongecensureerde documenten van RESsen en klimaattafels

Geacht college,

Tijdens de PS-vergadering van vrijdag 2 februari jl. heeft gedeputeerde Van der Horst aangegeven dat de verslagen van de klimaattafels en RES-sen bij de provincie op tafel liggen en opgevraagd kunnen worden.

Daarom de volgende vragen:

1) is GS bereid alle documenten van de RES-sen en de Klimaattafels openbaar te maken?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, graag ontvangt onze fractie alle documenten ongecensureerd zo snel mogelijk.

 

Namens de PVV Noord-Brabant,
Patricia van der Kammen