Statenvragen sluiting jeugdgevangenis Overloon

Afgelopen weekend verscheen op Omroep Brabant het bericht over de sluiting van Jeugdgevangenis de Maasberg te Overloon.[1] Omdat al langer sprake was van sluiting van enkele jeugdgevangenissen hebben wij als PVV Noord-Brabant in ons verkiezingsprogramma aangegeven te willen zoeken naar alternatieven voor de sluiting. Nu het daadwerkelijk zover is, hebben wij enkele vragen aan het college hieromtrent.

De Maasberg is pas twee jaar geleden als een nieuw complex opgeleverd [2] en de PVV ziet het als verspilling van zuurverdiend belastinggeld wanneer dergelijke complexen zijn gebouwd voor leegstand. Zeker wanneer de burgers die dit belastinggeld moeten opbrengen nog altijd worden geterroriseerd door criminele jongeren. In plaats van opgesloten te worden in deze jeugdgevangenissen, worden zij met een taakstrafje naar huis gestuurd, zoals maandag weer bleek bij een grootschalige criminele jeugdbende in Veldhoven.[3]

Daarnaast is er nog het probleem van de illegale minderjarige asielzoekers die tot op heden verbleven in de Maasberg. Zij worden nu in reguliere open opvangcentra ondergebracht. Enkele jaren geleden ontstonden bij de asielopvang in Vught grote problemen met minderjarige asielzoekers die massaal wegliepen uit de reguliere opvang en vervolgens dakloos rondhingen in de omgeving van de Stationstunnel in Den Bosch.

Dit overwegende stellen wij u de volgende vragen:

 1. Hoewel Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's) als de Maasberg direct onder het ministerie vallen spelen deze jeugdgevangenissen wel een rol in het provinciale jeugdzorgbeleid. Ziet u een mogelijk nieuwe functie weggelegd voor de nu gesloten JJI's in het kader van het provinciale jeugdzorgbeleid? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

 2. Heeft u als Gedeputeerde Staten contact gehad met het ministerie omtrent deze sluiting en zo ja, kunt u aangeven wat er besproken is? Zo nee, waarom niet?

 3. Is er binnen het provinciale jeugdzorgbeleid een aanpak voorzien van criminele jongeren die "lachen om een werkstrafje" en bent u bereid om bij het ministerie aan te dringen op het openhouden van JJI's om de Brabantse samenleving in de toekomst te beschermen tegen dergelijke criminele jongeren?

 4. De provincie subsidieert sinds 2005 [4] het Paljas-plus project [5] om jongeren met ernstige opvoedingsproblemen die niet strafrechtelijk zijn vervolgd niet langer in een JJI te plaatsen. Ziet u in dit kader als Gedeputeerde Staten mogelijkheden om het gebouw van de nu gesloten instelling in te zetten voor civielrechtelijk geplaatste jongeren die nu nog wel in JJI's verblijven (dus als gewone jeugdzorginstelling en niet als JJI)?

 5. Welke maatregelen worden er in deze provincie genomen om te voorkomen dat de nu overgeplaatste illegale minderjarige asielzoekers opnieuw weglopen en zorgen voor overlast in de Brabantse samenleving?

 6. Alexander van Hattem, Statenlid PVV Noord-Brabant

  [1]Omroep Brabant 11 maart 2011: http://www.omroepbrabant.nl/?news/1519791393/Jeugdgevangenis+Maasberg+Overloon+dicht.aspx

  [2] Eerste steenlegging nieuwbouw, Weekkrant 30 april 2008: http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/CWE/20080430/BCC_CWE-1-21_080430_1.pdf

  [3] Omroep Brabant 17 maart 2011: http://www.omroepbrabant.nl/?news/152276962/PVV+wil+jeugdbende+Veldhoven+zwaarder+straffen.aspx

  [4] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/agenda-en-vergaderstukken-statencommissies/czwc.aspx?qvi=18757

  [5] http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/jeugd/jeugdzorg/jeugdzorg-actueel/jeugdnieuws-2010/paljas-plus.aspx


  Antwoorden van GS:

   20110420_jeugdgevangenis_antwoorden.pdf