PVV Noord-Brabant: "Stop waanzinsubsidie Marokkaanse straatterreur in Helmond!"

De Provinciale Statenfractie van de PVV Noord-Brabant heeft met afschuw kennis genomen van de uitzending van EenVandaag van 30 maart. Hierin was te zien hoe de bewoners van een buurt in Helmond al lange tijd worden geterroriseerd door Marokkaans straattuig. Bedreigingen, vernielingen en zelfs het gewelddadig bestormen van een cafetaria zijn er aan de orde van de dag. In plaats van keihard op te treden tegen dit straattuig heeft de gemeente Helmond een project opgezet waarbij de hangjongeren worden begeleid door straat- en gezinscoaches. In de praktijk houden deze coaches zich echter bezig met het kwijtschelden van boetes en proces-verbalen van dit straattuig.

Dit project heeft reeds enkele tonnen gekost en de gemeente Helmond meent zelfs van een "succes" te moeten spreken omdat de hangjongeren nu "open staan voor hulpverleners". Ondertussen hebben buurtbewoners nog dagelijks te lijden onder dit straattuig. De Noord-Brabantse PVV-fractie ziet dit project met de Arabische naam 'Shouf kedemk' dan ook als een grote mislukking en als een typische mulktikul waanzinsubsidie.

Omdat dit project mede wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant stelt de Brabantse PVV-fractie Statenvragen aan Gedeputeerde Staten. De PVV wil weten hoeveel geld hieraan verspild is, welke afspraken er zijn gemaakt, of de provincie bereid is het geld terug te vorderen en of het straattuig alsnog met harde hand kan worden aangepakt omwille van de sociale veiligheid van de buurtbewoners.

Statenvragen Alexander van Hattem, Statenlid PVV Noord-Brabant:

In de uitzending van EenVandaag van 30 maart 20111 werd aandacht besteed aan een project voor coaching van Marokkaanse hangjongeren in Helmond. Dit Marokkaanse straattuig is al geruime tijd verantwoordelijk voor schandalige straatterreur, waar onder andere oudere buurtbewoners en een cafetaria-eigenaar dagelijks onder te lijden te hebben.

In plaats van dit tuig door politie en justitie keihard aan te pakken, heeft de gemeente Helmond een peperduur traject van straat- en gezinscoaches uitgezet waar tonnen aan belastinggeld mee gemoeid zijn. In de praktijk blijken deze coaches vooral bezig te zijn met het helpen van de hangjongeren bij het kwijtschelden van boetes en proces-verbalen.
Gelet op het feit dat de buurtbewoners nog steeds te lijden hebben onder dit tuig kunnen we concluderen dat het project finaal mislukt is en er tonnen gemeenschapsgeld verspild zijn.

De gemeente Helmond spreekt echter van een "succes" omdat de hangjongeren nu "open zouden staan voor hulpverleners". Een conclusie die wij als Noord-Brabantse PVV-fractie zeker niet kunnen delen. Dat het project de Arabische naam 'Shouf kedemk' draagt zegt al genoeg over de multikulsubisidiewaanzin die hiermee gemoeid is en aangezien de Provincie Noord-Brabant volgens de uitzending eveneens aan deze subsidie heeft bijgedragen, komt onze fractie tot de volgende vragen.

  1. Volgens EenVandaag heeft de Provincie Noord-Brabant financieel bijgedragen aan het betreffende project 'Shouf kedemk'. Is dit correct en zo ja, voor welk bedrag heeft de Provincie bijgedragen?

  2. Deelt GS de mening van onze fractie dat dit project als een grote mislukking kan worden beschouwd en er tonnen aan gemeenschapsgeld verspild zijn? Zo nee, waarom niet?

  3. Heeft GS contact gehad met de gemeente Helmond over dit project? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt. Zo nee, waarom niet?

  4. Is GS bereid om de gemeente Helmond aan te spreken op deze verspilling van (provinciaal) gemeenschapsgeld? Zo nee, waarom niet?

  5. Zijn er prestatieafspraken vermeld bij de verstrekking van de subsidie? Zo ja, heeft dit tot gevolg dat GS het geld terug gaat vorderen en is GS hiertoe ook bereid?. Zo nee, waarom niet en gaat dit in de toekomst wel gebeuren?

  6. Is GS bereid om de gemeente Helmond aan te sporen alsnog dit straattuig met harde hand aan te pakken omwille van de sociale veiligheid van de Brabantse burgers in deze stad? Zo nee, waarom niet?

1http://www.eenvandaag.nl/criminaliteit/37538/project_met_marokkanen_gemeenten_mislukt


Antwoorden van GS:

 20110429_shouf_kedemk_antwoorden.pdf