Rondvraag risico's bosbranden

Rondvraag Commissie Ecologie en Handhaving
 
N.a.v. uitzending EenVandaag over risico's bosbranden:
 
- Afstemming tussen Veiligheidsregio's blijkt tekort te schieten, ook in Brabant - hoe kan dit verbeterd worden en welke rol kan de provincie hierin spelen?
- Uit het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de bosbrand op de Strabrechtse Heide van vorig jaar kwamen een aantal belangrijke bevindingen naar voren:


* De afstemming tussen gemeenten is onvoldoende - kan de provincie hierbij zorgen voor een betere coördinerende rol?
* De Cougar helicopters van Defensie speelden een belangrijke rol bij bluswerkzaamheden, bij de huidige bezuinigingsronde bij Defensie wordt een groot deel van deze helicopters wegbezuinigd en Defensie heeft al aangegeven zodoende niet meer inzetbaar te zijn voor bluswerkzaamheden - hoe gaat dit in het vervolg worden opgevangen?
* Er vinden geen preventieve patrouilles met luchtverkenningen meer plaats (blz. 42 deel 2 rapport), men is afhankelijk van toevallige meldingen van passanten. Hoe kan deze gebrekkige preventieve controle verbeterd worden? Zijn hierbij de automatische meetstations die in de Veiligheidsregio Noord-Oost Brabant gebruikt worden wellicht een optie?
* Er zijn onvoldoende waterwinplaatsen in natuurgebieden. Hoe is dit in samenwerking met de natuurbeherende organisaties te verbeteren?
* Veel kaartmateriaal blijkt verouderd - kan de provincie een rol spelen in het up-to-date houden van dit materiaal?
- Verder stelde de brandweer in de uitzending van EenVandaag dat het laten liggen van dood hout ernstige gevolgen heeft bij het verspreiden van bosbranden, de brandweer pleit er dan ook voor om dit dode hout in het vervolg weg te halen uit de natuur. Deelt u de mening van de brandweer dat het beter is om dit dode hout weg te halen, juist om te voorkomen dat de natuurwaarden en de biodiversiteit door brand geheel verloren gaan?
- Brabant kent veel naaldbossen, bent u bereid extra brandwerende maatregelen te nemen in deze gebieden zoals het aanplanten van stroken berkenbos die verspreiding van bosbrand tegen gaan?
 
Met vriendelijke groet,
 
Alexander van Hattem
Statenlid PVV Noord-Brabant