Statenvragen: Europese bemoeizucht IJzeren Rijn

De Statenfractie PVV Noord-Brabant heeft Statenvragen gesteld over de mogelijke druk die EU-voorzitter Barroso zou willen uitoefenen op Nederland om de heropening van de IJzeren Rijn goederenspoorweg door te drukken. De PVV Noord-Brabant is van mening dat heropening niet in het belang van Brabant is en slecht is voor de leefbaarheid van het dorp Budel-Schoot. PVV-Statenlid Alexander van Hattem verzoekt daarom GS aan de Europese Commissie te kennen te geven geen behoefte te hebben aan deze Europese bemoeizucht. Onderstaand de vragen:


Geacht college,
 
Deze week maakte de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso bij een bezoek aan Antwerpen bekend dat de Europese Commissie voor eind juni met voorstellen komt voor de IJzeren Rijn goederenspoorweg.[1] Hierbij zou mogelijk sprake zijn van het uitoefenen van druk op Nederland om zogezegd ‘internationale verdragen toe te passen’.[2]
 
De IJzeren Rijn doorkruist ook de dorpskern van Budel-Schoot in onze provincie Noord-Brabant, het opnieuw in gebruik nemen van deze goederenspoorweg zal het woongenot, de veiligheid en de leefbaarheid van dit dorp ernstig aantasten. Afgelopen januari haalde Budel-Schoot nog opgelucht adem[3]toen bekend werd dat de plannen voor de IJzeren Rijn in de ijskast zouden belanden omdat Duitsland er geen geld meer voor uit wilde trekken.[4]In België zelf trok de Waalse regering eerder al de conclusie dat heractivering van de IJzeren Rijn ‘weggegooid geld’ is omdat de Montzenroute al voor een directe verbinding met Duitsland zorgt en nog voldoende capaciteit heeft.[5]
 
De IJzeren Rijn zal voor Brabant geen enkel economisch voordeel opleveren maar juist extra kosten en overlast. Het is niet in het belang van onze provincie om door de Europese Commissie eventuele druk op Nederland uit te laten oefenen op basis van een achterhaald 19e eeuws verdrag en daarom komen wij tot de volgende vragen:
 
Bent u bekend met het voornemen van de Europese Commissie om eventuele druk uit te oefenen op Nederland om de IJzeren Rijn weer open te stellen?
Bent u het met ons eens dat heractivering van de IJzeren Rijn niet in het belang van onze provincie is maar juist zorgt voor extra kosten en overlast? Zo nee, waarom niet?
Welke maatregelen neemt u om te voorkomen dat het woongenot, de veiligheid en de leefbaarheid van het dorp Budel-Schoot ernstig in het geding zullen komen bij heractivering van de IJzeren Rijn?
Bent u bereid om bij de Europese Commissie te kennen te geven dat de Brabantse belangen niet gediend zijn bij dit Belgische prestigeproject en Brabant daarom niet zit te wachten op deze Europese bemoeizucht? Zo nee, waarom accepteert u deze Europese bemoeizucht ten koste van de inwoners van Budel-Schoot?
 
 
Namens de fractie PVV Noord-Brabant,
 
Alexander van Hattem

 


[1] http://www.ed.nl/regio/cranendonck/8717769/EU-komt-met-voorstellen-over-IJzeren-Rijn.ece
[2] http://www.gva.be/nieuws/geldzaken/aid1047714/barroso-belooft-oplossing-voor-ijzeren-rijn.aspx
[3] http://www.ed.nl/regio/cranendonck/7932579/BudelSchoot-omarmt-afblazen-van-IJzeren-Rijn.ece
[4] http://www.ed.nl/regio/cranendonck/7927127/IJzeren-Rijn-voorlopig-van-de-baan.ece
[5] http://www.hbvl.be/Archief/guid/wallonie-vindt-ijzeren-rijn-weggegooid-geld.aspx?artikel=b94b2c7c-30d7-4bef-8d69-de68d72aeeb7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De antwoorden van GS:

 20110616_antwoorden_statenvragen_IJzeren_Rijn.pdf