Vragen ex art. 3.1 RvO inzake arrestaties Chemiepack

's-Hertogenbosch, 30 juni 2011

Geacht College,

Naar aanleiding van de arrestatie van de directie en medewerkers van Chemiepack hebben wij de volgende vragen:

Was GS vooraf op de hoogte van deze arrestaties?In het persbericht van het OM is het volgende te lezen:

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de veiligheidsmaatregelen op de plaatsen waar de betreffende activiteiten bij Chemie-Pack plaatsvonden vermoedelijk niet voldoende zijn geweest. De extra risico's die de activiteiten met zich mee brachten waren niet in kaart gebracht en vastgelegd in het veiligheidsbeleid en het veiligheidsbeheerssysteem.

Waarom is dit niet eerder geconstateerd bij het handhavingstoezicht?

Zijn er aanwijzingen dat het bevoegd gezag bij handhaving een oogje heeft dichtgeknepen?Zo ja, kunnen verantwoordelijken uit de overheid binnenkort mogelijk ook een politiewagen op de stoep verwachten door bewust tekortschietende handhaving?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem