Vragen ex art. 3.1 RvO inzake lobby-evenement Efteling

's-Hertogenbosch, 30 juni 2011

Geacht College,

De PVV is een groot voorstander van maatregelen die de economie stimuleren. Daar mag de provincie haar medewerking aan verlenen, daar mag ze zelfs een actieve bijdrage aan leveren.

Maar: er zijn grenzen, en met dure lobby-feestjes met onnodig veel gasten die ook nog eens hun gezin mogen meebrengen gaat de provincie een behoorlijke stap te ver.

Derhalve stellen wij in dit vragenuur de volgende vragen aan het College van GS:

1. Klopt het dat er op 2 juli in de Efteling een evenement plaatsvindt om het merk Brabant te promoten?

2. Klopt het dat daar alle Eerste en Tweede kamerleden en de Europarlementariërs voor zijn uitgenodigd?

3. Kunt u motiveren waarom niet kon worden volstaan met functioneel betrokken kamerleden?

4. Klopt het dat ook de partners en kinderen zijn uitgenodigd?

5. Bent u met de PVV eens dat het een vorm van morele chantage is de partners en kinderen op een dagje Efteling te trakteren?

6. Op onze vraag wie dit evenement betaalt is ambtelijk teruggemeld dat Provincie en Brabantstad de kosten delen. Feitelijk betekent dit dus dat de belastingbetaler de kosten voor dit evenement betaalt. Het duurde overigens bijna twee weken om deze simpele vraag beantwoord te krijgen: alleen al dat feit geeft behoorlijk te denken! Waarom was deze beantwoording zo stroef?

7. Kunt u aangeven welke rechtvaardiging er is om ten eerste zoveel parlementariërs en ten tweede ook nog eens hun partners en kinderen voor dit evenement uit te nodigen?

8. Bent u bereid om met ingang van heden geen lobby-feestjes op kosten van de belastingbetaler meer te organiseren waarbij de aanwezigheid van de genodigden niet vanuit hun functie te rechtvaardigen is?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

Alexander van Hattem