Statenvragen bijeenkomst 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije in Provinciehuis

 02092011665

Geacht college,

In het persbericht van activiteiten in en om het Provinciehuis van 30 augustus j.l. lazen wij de volgende aankondiging:

02-09-2011 13.30 Provinciehuis Gedeputeerde Bert Pauli opent de bijeenkomst 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

Deze aankondiging roept bij ons de volgende vragen op:

1. Wordt deze bijeenkomst georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant? Zo ja, met welk doel? Zo nee, met welk doel verleent de Provincie hieraan haar medewerking en waarom wordt het Provinciehuis hiervoor beschikbaar gesteld?

2. Welke organisaties zijn bij deze bijeenkomst betrokken?Kunt u een overzicht verstrekken van de genodigden?

3. Waarom zijn Provinciale Staten voor deze bijeenkomst niet uitgenodigd en waarom is deze bijeenkomst niet direct aan Provinciale Staten gecommuniceerd, maar alleen indirect middels een persbericht?

4. Welke activiteiten worden tijdens deze bijeenkomst georganiseerd en door wie?

5. Welke kosten zijn aan deze bijeenkomst verbonden en uit welk budget worden deze gedekt? Kunt u een overzicht verstrekken met een specificatie van deze kosten?

6. Wat is het specifieke belang voor de Provincie Noord-Brabant in deze "400 jarige betrekkingen"? Is het de bedoeling om op soortgelijke wijze stil te staan bij ieder 'jubileum' van landen waarmee betrekkingen bestaan?

7. Wat wordt precies bedoeld met "betrekkingen Nederland-Turkije" en welk "Nederland"? Maakte Brabant 400 jaar geleden deel uit van de Nederlanden?[1] Zo niet, wat heeft Brabant dan met de Turken? Als we deze vergelijking doortrekken, hebben de Overzeese gebiedsdelen dan ook al 400 jaar diplomatieke betrekkingen met Turkije?

8. Hoe beziet u het historische gegeven dat in de betrekkingen tussen Turkije en West-Europa – en dus ook ons Brabant – het imperialistische islamitisch Ottomaans/Turkse Rijk voornamelijk een bedreiging voor het Westen heeft gevormd? Waarom dan tóch deze bijeenkomst?

9. Staat u bij deze bijeenkomst ook stil bij de bloederige dieptepunten van deze "betrekkingen" – met name het beleg van Wenen in 1683 en de Armeense genocide? Zoniet, waarom bagatelliseert u deze historische feiten en doet u de geschiedenis geweld aan?

10. Wilt u zo vriendelijk zijn om geenszins te zinspelen op een eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie?

11. Worden in het kader van "400 jaar betrekkingen met Turkije" nog meer activiteiten georganiseerd door of in samenwerking met onze provincie? Zo ja, welke en tegen welke kosten?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Lid Provinciale Staten

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/93201262/17e+eeuw+Spaans+en+Staats.aspx

 

Foto: tijdens de bijeenkomst op 2 september wappert in plaats van de gebruikelijke EU-vlag de Turkse vlag voor het Brabantse Provinciehuis.


Antwoorden GS:

Antwoorden 400 jaar betrekking met Turkije