Statenvragen effecten internationale crisis

Geacht college,

Woensdag 17 augustus informeerde uw college de Noord-Brabantse statenfracties over de effecten van de internationale crisis op het vermogen van de provincie Noord-Brabant. De PVV-fractie waardeert de pro-actieve houding waarmee de provincie dit onderwerp oppakt zeer.

Desalniettemin heeft de PVV-fractie enkele vragen waar de notitie van het college geen antwoord op geeft. Dat leidt tot de volgende statenvragen aan uw college.

1. Opvallend is dat de de helft van het Noord-Brabantse provinciale kapitaal uitstaat in het buitenland. Waarom is daarvoor gekozen? Is het niet veel logischer dat overheidsinstanties ervoor kiezen om (belasting)geld in het binnenland te behouden?

2. In juli werd bekend dat een Oostenrijkse bank de zogenaamde stresstest voor de banken niet heeft doorstaan. Het betreft de Österreichische Volksbank. Welke consequentie heeft dat voor het provinciale kapitaal?

3. Hoeveel euro aan uitstaande schulden heeft de provincie?

4. Indien de provincie ook uitstaande schulden heeft, bijvoorbeeld bij de BNG, waarom wordt er dan niet voor gekozen om de schulden af te lossen in plaats van beleggingen te doen met het kapitaal?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Ronald Dol

Patricia van der Kammen


Antwoorden GS:

Antwoorden Crisis