Statenvragen aftreden gedeputeerde Iding

Geacht college,

Naar aanleiding van een artikel op de website van Omroep Brabant[1] heeft de PVV de volgende vragen.

Bent u bekend met het artikel op de website van Omroep Brabant van maandag 19 september 2011: "SP-Gedeputeerde Jules Iding stopt"?Heeft het college van Gedeputeerde Staten het besluit van de Gedeputeerde Iding ook via de media moeten vernemen? Zo ja, was het college van Gedeputeerde Staten even verrast als de leden van Provinciale Staten? Hoe denkt het college in dit geval over de gevolgde procedure? Wat gaat het college hier aan doen om dit in de toekomst te voorkomen?


Zo nee, sinds wanneer was het college al op de hoogte van het voorgenomen besluit van de heer Iding?
Indien het college op de hoogte was van het besluit van de Gedeputeerde Iding, waarom heeft zij gekozen om dit besluit via de media bekend te maken zonder Provinciale Staten te informeren? Bent u het eens met de PVV dat dit van disrespect getuigt voor de leden van Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet?
Ook via de media is bekend geworden dat er een nieuwe Gedeputeerde door de SP-fractie unaniem is aangewezen[2]. Wat gaat het college ondernemen qua screening en/of profiel om te voorkomen dat er weer een tussentijdse wisseling van Gedeputeerden plaatsvindt?
Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Ronald Dol
Mariëtte Frijters-Klijnen

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/161604642/SP-gedeputeerde+Jules+Iding+stopt+.aspx

[2] http://www.ed.nl/regio/9507166/Jules-Iding-SP-uit-Gedeputeerde-Staten-om-gezondheid.ece


Antwoorden GS:

Antwoorden Aftreden Iding