Vervolgvragen aftreden gedeputeerde Iding

Geacht college,

Naar aanleiding van uw antwoord op de op 19 september gestelde vragen heeft de PVV de volgende vragen.

U stelt in uw antwoord op vraag 2 dat het Brabants Dagblad in het weekeinde al op de hoogte was en dat vervolgens met deze krant was afgesproken dat zij het nieuws niet eerder dan in de maandagkrant zou melden en niet al op zondagavond op haar website.

1. Wanneer en op welke wijze heeft het college de afspraken met het Brabants Dagblad gemaakt?

2. Heeft het Brabants Dagblad op zondagavond 18 september het aftreden gemeld op haar website? Zo ja, kunt u ons dat bericht doen toekomen?

3. Welke media waren nog meer op de hoogte? Heeft het college die media ingelicht? Zo, ja, wanneer, op welke wijze en was er een embargo van kracht?

De leden van Provinciale Staten zijn pas officieel door GS op de hoogte gesteld middels een mailbericht, verzonden op maandag 19 september 2011 om 18:26 (onderwerp vergadering PS 23 september).

4. Welke computerproblemen hebben verhinderd dat Provinciale Staten niet volgens de geldende procedure is geïnformeerd? Wat heeft het college er vervolgens aan gedaan om het bericht van aftreden toch tijdig aan de leden van Provinciale Staten te doen toekomen voordat de media het bericht zouden brengen?

5. Welke maatregelen gaat het college treffen om dit soort amateurisme in de toekomst te voorkomen, c.q. de procedure bij spoedeisende mededelingen in goede banen te leiden?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Ronald Dol

Mariëtte Frijters-Klijnen