Statenvragen over niet uitgegeven en niet verantwoord belastinggeld bij Dorpen Derby

Op Omroep Brabant verscheen vandaag een bericht over wantoestanden rondom de Dorpen Derby in 2009 in Woudrichem. Volgens dat artikel en de bijbehorende videoreportage heeft de Provincie met geld gestrooid voor een project en daar vervolgens nooit meer naar omgekeken. In tijden waar veel Brabanders zuinig moeten omgaan met geld vindt de PVV het ronduit stuitend om te moeten constateren dat de Provincie niet zo nauw kijkt of dat het belastinggeld dat zij weggeeft aan projecten ook daadwerkelijk daaraan wordt besteed. De PVV heeft meermalen ervoor gepleit dat onder meer de externe accountant meer en scherpere controles uitvoert als het gaat om de subsidieverlening, en wil van het college nu weten of de Provincie vaker nalatig is geweest op de wijze zoals in het artikel beschreven. Ook wil de PVV weten of de Provincie vanaf nu het belastinggeld dat zij weggeeft en niet wordt besteed waarvoor het was bedoeld gaat terugvorderen.

Onderstaand de Statenvragen:

Geacht college van GS,

Op Omroep Brabant verscheen vandaag een bericht over wantoestanden rondom de Dorpen Derby in 2009 in Woudrichem 1). Volgens dat artikel en de bijbehorende videoreportage heeft de Provincie met geld gestrooid voor een project en daar vervolgens nooit meer naar omgekeken.

In tijden waar veel Brabanders zuinig moeten omgaan met geld is het uitermate stuitend om te moeten constateren dat de Provincie niet zo nauw kijkt of dat het belastinggeld dat zij weggeeft aan projecten ook daadwerkelijk daaraan wordt besteed. De PVV heeft meermalen ervoor gepleit dat onder meer de externe accountant meer en scherpere controles uitvoert als het gaat om de subsidieverlening.

Wij stellen dan ook de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel op Omroep Brabant over de wantoestanden rond het project Groot en Grut in het kader van de Dorpen Derby in Woudrichem?

2. Hoeveel belastinggeld heeft de Provincie Noord Brabant aan het genoemde project Groot en Grut verleend?

3. Is dit belastinggeld besteed in het kader van een subsidieregeling? Zo ja welke? Zo nee, in het kader waarvan is het belastinggeld dan wel verleend?

4. In het artikel wordt vermeld dat de provincie nooit heeft geïnformeerd naar de besteding van het geld. Waarom heeft de provincie niet gecontroleerd of het belastinggeld is besteed aan het doel waarvoor het was beoogd?

5. Bent u met de PVV van mening dat het niet acceptabel is om belastinggeld weg te geven aan projecten die uiteindelijk niet worden uitgevoerd en daar nooit over te reclameren?

6. Komt het vaker voor dat de Provincie niet controleert of verleende subsidiegelden of anderszins ingezette provinciale publieke middelen al dan niet (volledig) zijn besteed en of dat conform doelstelling is gebeurd? Hoe vaak komt dit gemiddeld per jaar voor?

7. Is GS bereid om alle subsidies die afgelopen twee jaar zijn verleend en niet zijn besteed of zonder toestemming van de Provincie aan andere doelen zijn besteed onherroepelijk terug te claimen? Zo nee, waarom niet?

8. Is GS bereid om voortaan voor elke verleende subsidie of ingezette provinciale middelen na te gaan of het geld doelmatig en rechtmatig is besteed en indien dat niet het geval is het geld terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

P. van der Kammen

A. van Hattem

1) http://www.omroepbrabant.nl/?news/1674981433/Fraude+en+bedreigingen+rond+TV+programma+Omroep+Brabant.aspx