CDA-gedeputeerde beschuldigt Brabantse PVV van draaien

In een artikel in het Brabants Dagblad van 14 januari 2012 doet CDA-gedeputeerde Ruud van Heugten een opmerkelijke uitspraak over de PVV. Gedeputeerde Van Heugten sprak in het gewraakte artikel over het "bijdraaien van de PVV".

Ronald Dol, fractievoorzitter van de PVV in Noord-Brabant, zegt hierover: "Ik sta versteld dat iemand die zo'n functie bekleedt, zo'n niet onderbouwde uitspraak doet over het functioneren van een politieke partij in Provinciale Staten."

Ronald Dol daagt de gedeputeerde door middel van Statenvragen uit, zijn uitspraak te onderbouwen. "Nu de PVV in de Staten alert reageert op misstanden in de Provincie, vindt de gedeputeerde het schijnbaar noodzakelijk om een dergelijke uitspraak te doen. Het zijn stuiptrekkingen van het CDA dat geen koers en visie heeft en bij de volgende verkiezingen misschien wel een nog grotere afstraffing van de burgers tegemoet kan zien."

Mariëtte Frijters, vicefractievoorzitter, valt hem bij: "Provinciale Staten zijn er om Gedeputeerde Staten te controleren. Dat een gedeputeerde een politieke partij in de Provinciale Staten de maat neemt, is de omgekeerde wereld."

Ronald Dol

Mariëtte Frijters

Onderstaand de Statenvragen:

Fractie Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant

Aan het College van Gedeputeerde Staten

Brabantlaan 1

5216 TV 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch, 16 januari 2012

Vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

Betreft: Uitlatingen gedeputeerde Van Heugten

Geacht college,

In het Brabants Dagblad van 14 januari 2012 spreekt gedeputeerde Van Heugten zich uit over de PVV. Dit roept bij ons de volgende vragen op.

1. Bent u op de hoogte van het artikel in het Brabants Dagblad?[1]

2. Geeft het artikel met de zinsnede "In Provinciale Staten zijn wij niet van ons stuk te brengen door de PVV, die je inmiddels ziet bijdraaien" de uitlating van gedeputeerde Van Heugten op een juiste wijze weer? Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven wat hij wel gezegd heeft?

3. Namens wie heeft de gedeputeerde het woord gevoerd? Wordt de uitlating "In Provinciale Staten zijn wij niet van ons stuk te brengen door de PVV, die je inmiddels ziet bijdraaien" gedeeld door het college, ook als hij dat op persoonlijke titel heeft gedaan?

4. Hoe zou u de uitlating van de heer Van Heugten, indien hij namens het college van Gedeputeerde Staten sprak, willen kwalificeren?

5. Is het in Noord-Brabant gebruikelijk dat een gedeputeerde publiekelijk uitspraken doet over het functioneren van partijen in Provinciale Staten?

6. Is de gedeputeerde op de hoogte met de inhoud van het verkiezingsprogramma van de PVV in Noord-Brabant? Zo ja, kan hij zijn uitspraak met voorbeelden staven? Zo nee, is de gedeputeerde bereid zijn uitspraak terug te nemen?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Ronald Dol

[1] Brabants Dagblad 14 januari 2012: "Ruud van Heugten, Brabants lijsttrekker"

'Het hoofd koel houden en het hart warm. Dat is het belangrijkste wat ons te doen staat. Om het met Dries van Agt te zeggen: we buigen niet naar links en niet naar rechts. Die liet zich niet gek maken en dat moeten wij nu ook niet doen. In Provinciale Staten zijn wij niet van ons stuk te brengen door de PVV, die je inmiddels ziet bijdraaien.'