Statenvragen: Gedeputeerde Van den Hout kan geen afstand nemen van activistisch verleden

Op zijn twitteracount, @johanvandenhout, geeft gedeputeerde Van den Hout op 29 januari 2012 een reactie met de volgende strekking: "Hasta la victoria siempre, cabrones!"

Ronald Dol, fractievoorzitter PVV Provinciale Staten, meent dat gedeputeerde Van den Hout lijkt te blijven steken in zijn rol als lid van een protestpartij en activist. Met het gebruik van deze frase, die ook in het verleden door de bloeddorstige activist en guerrillaleider Che Guevara is gebruikt in zijn laatste brief aan Fidel Castro, en de beledigende toevoeging cabrones, heeft hij geen oog voor zijn verantwoordelijkheid als bestuurder. "Als je weet wat cabrones betekent is dit een regelrechte schoffering en scheldpartij aan het adres van de geadresseerde".

Het is bekend dat Van den Hout voor het Medisch Comité Midden-Amerika en in Cuba gewerkt heeft. Zijn discutabele steun aan de vrijheidsstrijd in Midden-Amerika heeft de PVV bij zijn aantreden als gedeputeerde reeds aan de kaak gesteld.

De PVV in Noord-Brabant is van mening dat dit twitterbericht van gedeputeerde Van den Hout een bestuurder onwaardig is.

 thumb_20120129_twitter_johan_vd_hout_2

Reden om hierover Statenvragen te stellen:

Geacht college,

Op zijn persoonlijke twitteraccount reageert gedeputeerde Van den Hout op een tweet van onderzoeksjournalist Peter Siebelt[1]. Gedeputeerde Van den Hout maakt zich in zijn profiel kenbaar als gedeputeerde van Noord-Brabant. Hiermee roept hij bewust de associatie op dat hij zijn uitspraken doet als gedeputeerde en niet als privépersoon. Dit roept bij ons de volgende vragen op.

1. Bent u ervan op de hoogte dat de heer Van den Hout op zijn persoonlijk account twittert in de hoedanigheid als gedeputeerde van Noord Brabant?

2. Bent u op de hoogte van zijn reactie op een tweet van onderzoeksjournalist Peter Siebelt (29 januari, 10:34)?

3. Namens wie heeft de gedeputeerde het woord gevoerd?

4. Wordt de uitlating "@petersiebelt Hasta la victoria siempre, cabrones!" gedeeld door het college?

5. Bent u bekend met het feit dat de door de gedeputeerde gebruikte uitspraak "Hasta la victoria siempre" een uitspraak was van de bloeddorstige activist en guerrillaleider Che Guevara en ziet hij daarin een voorbeeldrol?

6. Kent u de betekenis van de door de gedeputeerde gebruikt kwalificatie "cabrones" [2], die is toegevoegd door de heer Van den Hout?

7. Kan de heer Van den Hout aangeven op wie, welke groep, of welke personen zijn gebruikte kwalificatie "cabrones" van toepassing is? Zo nee, waarom heeft hij deze uitdrukking dan gebruikt?

8. Is het college het eens met de PVV dat een gedeputeerde zowel als privépersoon alsook als bestuurder in een voorbeeldfunctie dient te vervullen? Zo nee, waarom niet?

9. Hoe zou u de uitlating van de heer Johan van den Hout, indien hij namens het college van Gedeputeerde Staten sprak, willen kwalificeren?

10. Hoe zou u de uitlating van de heer Johan van den Hout, gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant, indien hij op persoonlijke titel sprak, willen kwalificeren?

11. Is het in Noord-Brabant gebruikelijk dat een gedeputeerde dergelijke uitlatingen doet in de media? Zo, nee, neemt de gedeputeerde afstand van zijn uitspraak?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Ronald Dol

[1] http://twitter.com/johanvandenhout

[2] http://www.interglot.nl/woordenboek/es/nl/vertaal/cabrones