Rondvraag cie EH: deelname Gedeputeerde Van den Hout aan Congres Raad van Europa

De commissie Lopende Zaken van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa komt van 19 tot 22 maart bijeen in Straatsburg en zal daar onder andere spreken over de Roma-gemeenschap.[1] Voor dit Congres is onze Brabantse Gedeputeerde Van den Hout benoemd tot delegatielid.[2]

Op 28 februari jl. was in dagblad Trouw[3] te lezen dat de commissaris voor de mensenrechten bij de Raad van Europa, de heer Hammarberg, het volgende zou hebben gezegd over het door de PVV opgezette meldpunt voor overlast van Midden- en Oost-Europeanen:

"Deze website lokt overduidelijk klachten over Roma uit. Dit lijkt zelfs de eigenlijke agenda te zijn. De toon en vragen zijn gebaseerd op vooroordelen over Roma, die immers ook vaak uit Oost-Europa komen."

Het meldpunt is niet gericht tegen specifieke bevolkingsgroepen of gemeenschappen, maar op overlast en andere sociale problemen als ongewenst maatschappelijk verschijnsel. De aanname van deze commissaris is nergens op gebaseerd, de Roma-gemeenschap wordt niet eens genoemd op deze website.

Omdat de Gedeputeerde als delegatielid aanwezig zal zijn op het Congres waar ook over de Roma-gemeenschap zal worden gesproken, komt onze fractie tot de volgende vragen:

1. Deelt de Gedeputeerde de opvatting dat hier een ongefundeerd beeld van het meldpunt is neergezet door commissaris Hammarberg omdat dit niet gericht is op de Roma-gemeenschap? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is de Gedeputeerde ook bereid om afstand te nemen van de uitspraken van commissaris Hammarberg?

2. Is de Gedeputeerde bereid om commissaris Hammarberg op deze ongefundeerde uitspraken aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

3. Op welke wijze zal de Gedeputeerde zich als Nederlands vertegenwoordiger op dit Congres inzetten om deze onterechte aannames over dit onderwerp in de Nederlandse politiek recht te zetten?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Lid Provinciale Staten

[1] http://www.coe.int/t/congress/Sessions/22/default_en.asp

[2] http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2012/januari/gedeputeerde-van-den-hout-lid-congres-raad-van-europa.aspx

[3] http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3207521/2012/02/28/PVV-lokt-Roma-klachten-uit.dhtml