Mondelinge vragen PVV Noord-Brabant vragenuur PS vergadering 22 juni 2012

Mondelinge vragen PVV Noord-Brabant vragenuur PS vergadering 22 juni 2012

Betreft: flyer boek ‘Blikken op Brabant’

Onlangs ontvingen leden van Provinciale Staten een flyer [1] over het nieuw te verschijnen boek ‘Blikken op Brabant. De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectief’. Volgens de flyer is het boek mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Op zichzelf is dit boek – als Brabantse aanvulling op de canon van de Nederlandse geschiedenis – een prijzenswaardig initiatief van Erfgoed Brabant. Waar wij echter op de flyer een afbeelding van de Sint Janskathedraal van Den Bosch, de Grote Kerk van Breda of een ander Brabants (top)monument zouden verwachten, springt een bouwwerk van zeer recente datum in het oog.

Hoog boven de historische afbeeldingen torent namelijk de Tilburgse megamoskee uit, waarvan de enorme minaretten zich in het woord Brabant lijken te spietsen. Dit roept de volgende vragen op:

  1. Waarom heeft een recent gebouwde moskee zo’n prominente plaats gekregen op een door de provincie gesubsidieerd boek over de geschiedenis van Brabant?
  2. Kan door deze wijze van afbeelden de conclusie worden getrokken dat Brabant verregaand geïslamiseerd is, hoe kijkt GS daar tegen aan?
  3. Bent u bereid om als subsidiënt Erfgoed Brabant te verzoeken bij het ter perse laten gaan van het boek te kiezen voor een andere afbeelding, bijvoorbeeld van een Brabants (top)monument? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Lid Provinciale Staten