Aanvullende Statenvragen Capital D

Geacht college,

Op 10 april heeft u vragen beantwoord onder kenmerk 3415338, waarvoor dank. De beantwoording geeft aanleiding tot aanvullende vragen.

In antwoord op vraag 3 is er sprake van een vertrouwelijke notitie "Toekomst Capital D" en reactie daarop van de heer Van Merrienboer per e-mail van2 april 2013.

De vragen van de PVV hierover zijn:

  1. Waarom is deze notitie vertrouwelijk en mag de burger -als stakeholder- niet gewoon weten van de hoed en de rand?
  2. Door wie is deze vertrouwelijkheid op dit document opgelegd? En wanneer?
  3. Wie heft deze vertrouwelijkheid op en wanneer?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Mariette Frijters-Klijnen
Patricia van der Kammen