Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 november 2019, ter bespreking van de ontstane politieke situatie na het opstappen van 2 gedeputeerden uit het college van GS,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 22 november 2019 ter bespreking van statenvoorstel 59/19 begrotingswijziging voor uitvoering Energietransitie 2020-2023,

Constaterende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 22 november 2019, ter bespreking van voorstel 59 / 19 Begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma Energie 2020 - 2023

Constaterende:

Read More