Geacht college,

Uit de media heeft onze fractie vernomen dat het college van plan in om alle Brabantse bushaltes rookvrij te maken.[1] Waar mogelijk worden bij bushaltes tegels geplaats om mensen te wijzen op de rookvrije zone, anders volgt een sticker. Hoewel de meeste bushaltes in onze provincie onder beheer van gemeenten vallen, wil de provincie deze taak toch op zich nemen. Al met al zou dit 400.000 euro moeten gaan kosten.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

Read More

Voorzitter,

tijdens de bespreking van de ambtelijk voorgekookte voorstellen voor herziening van de GR-en werd PS in slaap gesust door de gedeputeerde met zijn verhaal dat we nog heel wat in te brengen zouden hebben ten aanzien van deze aanpassingen van de GR-en.

Het was dan ook wel heel bijzonder dat ze nu als hamerstuk op deze agenda geplaatst werden, en dat er nu plotseling alleen maar ja of nee gezegd kan worden. Dat wringt, zeker gezien hetgeen ik zometeen nog aankaart.

Inhoudelijke punten voorzitter.

Read More

Voorzitter,

In de themavergadering gaf gedeputeerde Dirken aan “als we nu from scratch zouden beginnen, dan misschien hadden we het misschien anders aangepakt en op andere onderdelen, maar nu opnieuw opdelen zou nieuwe procedure betekenen”. Zegt de gedeputeerde daarmee eigenlijk niet gewoon dat het GOL in een tunnelvisie zit, waarbij het zo’n kostbaar prestigeproject is geworden dat andere afwegingen niet meer mogelijk zijn? Daarom de vraag in hoeverre het GOL nog wel behulpzaam is aan de ooit beoogde doelen: worden die überhaupt nog wel behaald? En staan die nog wel in verhouding tot de kosten en gevolgen voor de leefomgeving? Zou het daarom niet verstandig zijn om een actuele MKBA-analyse op te stellen en vooral ook de omwonenden hierbij betrekken?

Read More