Maikel Boon - home

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant uit diepe bezorgdheid over de provinciale beleidsprioriteiten[1] en voorziet in de toekomst ernstige juridische problemen voor boeren die te goeder trouw luchtwassers willen installeren. Tevens onderstrepen wij met klem de verontrustende stilstand in vergunningsaanvragen voor stalsystemen, waarbij op dit moment maar liefst 720 aanvragen onbehandeld blijven. In het kader van deze urgente kwesties richt de PVV Noord-Brabant zich met dringende vragen tot het college. Wij eisen niet alleen onmiddellijke opheldering maar tevens concrete garanties voor de boeren in onze regio.

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Vandaag is bekend geworden dat pluimveehouder Engelen uit Someren van de rechter moet stoppen met zijn bedrijfsvoering. Dankzij rechtszaken aangespannen door milieuclubs heeft de rechtbank beslist dat het bedrijf met 82.000 dieren moet worden stilgelegd. De reden hiervoor is dat de pluimveehouder al twaalf jaar geen provinciale natuurvergunning heeft voor zijn bedrijf dat jaren terug is uitgebreid dankzij de aankoop van stikstofrechten van andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven zouden echter al lange tijd geen dieren meer hebben gehouden, waardoor volgens natuurclubs en de rechter de stikstofuitstoot op onrechtmatige wijze zou toenemen. De provincie moet nu gaan handhaven.[1]

Hierover de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

IMG 20231203 WA0008Al jaren is de provincie Noord-Brabant bezig om met miljoeneninvesteringen meanderende beekjes en rivieren in het ons landschap te creëren. Dankzij de meanderende watergangen blijft het water langer vastgehouden in de beekdalen. Het Brabantse provinciebestuur noemt deze aanpak heel fraai ‘beekherstel’[1] of ‘natte natuurparels’[2], maar voor agrariërs in de beekdalen kan dit beleid nogal vervelende effecten hebben. Dankzij de hevige regenval van de afgelopen tijd zijn de kunstmatig meanderende beekjes fors en meermalig buiten hun   oevers getreden, en zijn de natuurparels wel heél erg nat geworden.[3] Het gevolg is dat water op landbouwgronden blijft staan en, tot afgrijzen van agrariërs, gewassen als wortelen en aardappelen in de grond blijven rotten. Oogsten lukt niet, want de zware machines zijn natuurlijk niet amfibisch.

Daarom de volgende vragen:

Read More