Het Brabantse College van Gedeputeerde Staten (GS) heeft er geen problemen mee dat Brabantse woningzoekenden worden gediscrimineerd ten opzichte van asielzoekers. In antwoord op statenvragen antwoordt Gedeputeerde Staten: ''Het is geen probleem indien gemeenten op enig moment meer vergunninghouders huisvesten dan op grond van de taakstelling nodig is'' en op de vraag ''Bent u het met de PVV eens dat Brabantse woningzoekenden niet langer op een wachtlijst horen te staan dan asielzoekers'' antwoordt het College ''Nee''.
Dit houdt in dat - door de taakstelling van de Brabantse gemeenten welke in de tweede helft van dit jaar ruim 10% meer bedraagt - de circa 3 asielzoekers per maand per gemeente nog sneller een sociale huurwoning krijgen toegewezen dan gepland en dat de Brabantse woningzoekenden nog langer kunnen wachten op een sociale huurwoning. En dan hebben we nog niet eens gesproken over de omvangrijke gezinshereniging, welke vaak hierna volgt, waarvoor een grotere woning beschikbaar gesteld moet worden.

Read More