Maikel Boon - home

Voorzitter,
 
Ook de PVV streeft naar een Brabant waar de bodem, water, lucht en natuur van goede kwaliteit zijn en bijdragen aan onze gezondheid.
Een Brabant waar burgers en natuurgebieden beschikking hebben tot voldoende schoon water.
En een Brabant waar de Brabanders zich veilig en beschermd voelen tegen overstromingen.
Kortom een Brabant waar alle Brabanders in een gezond milieu kunnen leven.
 
Het gedeelte van het provinciaal milieu en waterplan met de wettelijke opdrachten en bepalingen ziet er goed uit.
Door de uitvoering van deze wettelijke opdrachten en bepalingen verbetert het leefmilieu van de Brabander.
Als krab kan ik zeggen dat ik graag dweil, maar op natte voeten zit ik niet te wachten. Daarom ben ik blij dat Brabant door uitvoering van de wettelijke opdrachten voldoende beschermd is tegen overstromingen en andere externe gevaren.
 
MAAR voorzitter, In dit Provinciaal milieu en waterplan staan ook de ambities van GS, en die ambities staat vol met Brussels klimaat hysterie.
Zo maakt ook de provincie de Brabantse burgers weer onnodig bang voor CO2 en het broeikas effect.
Het woord “duurzaam” staat zo onnodig vaak in het provinciaal milieu en waterplan dat het partij programma van GroenLinks daarbij verbleekt.

Read More

Hier de spreektekst

Volgens Brabants Dagblad van 23 april  2015 gaan de loonkosten van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas stijgen van 171.315 naar 256.973 euro.

Dat leidt tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het artikel in het Brabants Dagblad[1]?

2. Is het college het eens met de PVV dat politici een voorbeeldrol vervullen en dan ook zeer terughoudend moeten zijn als het gaat om stijging van hun eigen loonkosten, ook al is er een wettelijke mogelijkheid voor? Zo nee, waarom niet?

3. Een urenuitbreiding zou gerechtvaardigd kunnen zijn indien er meer werk te verrichten is. Bijvoorbeeld meer wettelijke taken, of een vrijwillige keuze om meer beleid te maken of taken met meer toeters en bellen vorm te geven. In het geval van een terugtredende overheid die zich zou moeten richten op (zo sober als mogelijke) uitvoering van de kerntaken is het niet wenselijk om meer te doen dan noodzakelijk. Is het college met de PVV van mening dat er enkel in geval van een zeer dringende en legitieme reden sprake zou mogen zijn van urenuitbreiding van de Waterschapsbestuurders? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het college vanuit de rol als toezichthouder bereid na te gaan welke zeer dringende en legitieme reden er is voor uitbreiding van de capaciteit van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college vanuit de rol als toezichthouder bereid om indien een dringende en legitieme reden ontbreekt, van het dagelijks bestuur van het Waterschap te eisen dat zij afziet van deze bestuursuitbreiding? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u net als de PVV van mening dat de burger door flinke loonstijgingen via bestuursuitbreidingen zoals van dit dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas het vertrouwen in de politiek nog verder verliest? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Maikel boon

[1] http://www.bd.nl/regio/den-bosch-en-omgeving/boxtel/top-van-waterschap-aa-en-maas-wil-meer-loon-1.4873860

 

Beantwoording: pdfLoonkosten_AA_en_Maas_beantwoording_dd_19-05-2015.pdf