PVV Brabant over N69: subsidie BMF stopzetten en snel invoering vrachtwagenverbod Valkenswaard

De Brabantse PVV-fractie wil zo snel mogelijk een vrachtwagenverbod voor doorgaand vrachtverkeer door Valkenswaard en Aalst op de N69. "Al in 2011 hebben wij een motie hiervoor ingediend, maar deze is door het toenmalige provinciebestuur terzijde geschoven. Gezien het keer op keer uitstellen van de aanleg van de nieuwe N69 vinden wij het nu welletjes, de inwoners van deze dorpen hebben meer dan genoeg overlast gehad", aldus statenlid Harry van den Berg, die ook graag een vrachtwagenverbod in Heeze zou zien, om verschuiving van het probleem te voorkomen.

Bij herhaling wordt de Brabantse Milieu Federatie (BMF) aangevallen door de PVV, zo ook nu: "aan de ene kant roepen dat fijnstof een enorm probleem is en aan de andere kant door procedure op procedure te voeren een goede oplossing keer op keer tegenhouden. Voor de BMF is hun milieu-radicale anti-asfalt-ideologie kennelijk belangrijker dan de gezondheid van de inwoners. Wat ons betreft alle reden om deze club zonder enig draagvlak van de subsidielijst te schrappen."

De moties voor het vrachtwagenverbod en het intrekken van de BMF-subsidie worden vrijdag bij de behandeling van de nieuwste inpassingsplannen N69 in provinciale staten ingediend. Deze gewijzigde plannen zijn nodig na een uitspraak van de Raad van State in een zaak die door onder meer de BMF was aangespannen.