PVV Noord-Brabant: Interprovinciaal Overleg (IPO) kan de klimaatneutrale boom in!

Geacht college,

Volgens Telegraaf van 10 maart 2017 gaan gemeenten, provincies en waterschappen de miljarden euro’s die ze tot hun beschikking hebben gebruiken om Nederland duurzamer te maken(1).
Dat leidt tot de volgende vragen:

1. Volgens het genoemde artikel willen gemeenten, provincies en waterschappen de 28 miljard euro die ze elk jaar uitgeven aan zaken als wegen, openbaar vervoer en bouwprojecten vanaf volgend jaar inzetten om het land "energieneutraal, klimaatbestendig en circulair" te maken.
Is het college bekend met dit artikel? Onderschrijft het college dit artikel?

2. Heeft het IPO het plan mede namens de Provincie Noord-Brabant ondertekend?

3. Waarom heeft GS ingestemd met het plan zonder aan PS vooraf over deze feitelijk majeure koerswijziging toestemming te vragen?

4. Bent u net als de PVV van mening dat het IPO zich moet richten op en beperken tot zijn kerntaken?

5. Bent u bereid het lidmaatschap van het IPO op te zeggen? Zo nee, waarom moet Noord-Brabant lid zijn van een club die zich niet weet te beperken tot het afgesproken takenpakket, maar steeds meer en meer zich weer overal mee bemoeit?

6. Waarom moet de Brabantse belastingbetaler de dupe zijn van de eurofiele idiotie genaamd duurzaamheid, bedacht door elitaire beroepspolitici die kennelijk niets beters te doen hebben dan bedenken hoe ze andermans geld het snelst kunnen verbrassen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

(1) http://www.telegraaf.nl/binnenland/27772713/__Miljarden_in_duurzaamheid__.html
en
http://www.ipo.nl/publicaties/provincies-gemeenten-en-waterschappen-presenteren-gezamenlijke-duurzame-investeringsagenda

 

Beantwoording: pdfIPO_inzet_provinciale_middelen_beantwoording_dd_11-04-2017.pdf