Statenvragen Geen megastal met 18.000 varkens in Nijnsel

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant is opgetogen dat de megastal in Nijnsel na jaren gesteggel van de baan is. De megastal die plaats zou moeten bieden aan bijna 18.000 krijgt geen vergunning.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1) Heeft dit college kennisgenomen van het artikel ‘Megastal met 18.000 varkens in Nijnsel na jaren gesteggel toch van de baan’[1] op de website van Omroep Brabant?

2) Deelt dit college de mening van de PVV dat megastallen niet passen in het Brabantse boerenlandschap?

3) Volgens dit college wil Brabant tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa behoren[2].

4) Deelt dit college de mening van de PVV dat megastallen hieraan niet bijdragen? Zo nee, waarom niet?

5) Deelt dit college de mening van de PVV dat megastallen de doodsteek zijn voor de kleine familie- en gezinsboerenbedrijven in de veehouderij? Zo nee, waarom niet?

6) Burgers, boeren en gemeenten strijden gezamenlijk tegen de megastallen[3]. Deelt dit college de mening van de PVV dat Brabanders niet op dit provinciaal beleid dat zal leiden tot meer en grotere megastallen zitten te wachten? Zo nee, waarom niet? Het stalderingsbeleid van dit college maakt megastallen juist weer mogelijk door bouwblokken toe te staan tot 2,5 hectare. Hoe kan GS het toestaan van deze nieuwe mogelijkheid voor megastallen rijmen met het afwijzen van de megastal te Nijnsel, waarbij de gemeente Meierijstad zich op hetzelfde provinciale beleid beroept als afwijzingsgrond?

7) Kan GS uitsluiten dat op basis van het nieuwe provinciale (stalderings)beleid vergelijkbare megastallen als in Nijnsel mogelijk worden gemaakt? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/271832782/Megastal+met+18.000+varkens+in+Nijnsel+na+jaren+gesteggel+toch+van+de+baan.aspx

[2] http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/innovatie-agrofood.aspx

[3] http://www.omroepbrabant.nl/?news/242627922/Boeren+vrezen+megavarkensstal+in+Nijnsel+%E2%80%98Zon+stal+is+niet+meer+van+deze+tijd%E2%80%99+.aspx

 

Beantwoording: pdfMegastal_Nijnsel_beantwoording_dd_19-12-2017.pdf