Provincie en PVV verbinden krachten voor een proefdiervrij Brabant

De provincie Noord-Brabant gaat innovatiekracht verbinden aan de opgave om het aantal dierproeven te verminderen en uiteindelijk overbodig te maken. Althans, dat schrijft zij in een passage in de Bouwsteen Economie & Internationalisering Brabant (1) als reactie op de toezegging aan PVV-Statenlid Joyce Willems-Kardol. ´De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor de economie en dieren waaronder de proefdieren.(2) Ontzettend trots zijn wij dan ook dat de eerste stappen zijn gezet om te komen tot een Proefdiervrij Brabant!´

Op de website van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) is te lezen dat er jaarlijks ongeveer een half miljoen dierproeven worden gehouden in Nederland. Hierbij worden ruim 400.000 proefdieren gebruikt, maar voordat de proeven überhaupt worden gedaan zijn er in Nederland al bijna een half miljoen dieren gedood; in totaal gaat het dus om bijna 1 miljoen proefdieren.

Wetgeving is niet altijd de bepalende factor om een dierproef in te zetten. Slechts in 35,4% van de gevallen zijn dierproeven uitgevoerd op grond van wettelijke bepalingen. In ons Brabant zijn twaalf instellingen in het bezit van een vergunning ten behoeve van dierproeven.

Om dit terug te dringen heeft de PVV de oproep gedaan aan het provinciebestuur om proefdiervrije innovaties te stimuleren (3). Dit sluit aan bij de ambitie die de provincie Noord-Brabant heeft om tot de Europese top van kennis- en innovatieregio's te behoren. Gedeputeerde Pauli heeft hierop de toezegging gedaan om proefdiervrije innovaties op te nemen in de 'bouwsteen' Economie & Internationalisering dat een denkkader geeft om mogelijk richting te geven aan het economisch beleid in de nieuwe bestuursperiode.

Zo wordt er in 2019 een plan van aanpak opgesteld door de provincie dat de Brabantse topspelers op dit gebied, zoals Pivot Park in Oss, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), JADS in Den Bosch en andere kennisinstellingen en relevante MKB-bedrijven uitdaagt. Het doel is om concrete applicaties en oplossingen te ontwikkelen als alternatief voor de huidige dierproeven. Pivot Park en TU/e delen de kansrijkheid en hebben inmiddels hun medewerking toegezegd.

[1] https://www.brabant.nl/download?col=bestact&qvi=1118070 

[2] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/spreekteksten/1844-economie-en-internationalisering-expertmeeting-dierproeven 

[3] https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Provinciale-Staten/Vergaderingen-PS/PS/20181109