Motie “N65 ongelijkvloers”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 mei 2020 ter bespreking van de perspectiefnota en het bestuursakkoord 2020-2023

Constaterende dat:

- de N65 (Tilburg – ’s Hertogenbosch) ook na de komende ombouw nog enkele gelijkvloerse kruisingen heeft

Overwegende dat:

- de N65 ook na ombouw erg filegevoelig en relatief gevaarlijk blijft

Verzoeken het college:

- te onderzoeken wat de mogelijkheden en extra kosten zijn om de gehele N65 ongelijkvloers te maken
- te onderzoeken of een overdracht van het wegbeheer van het Rijk naar de Provincie hierbij een optie kan zijn
- tevens te bekijken of daarbij de prachtige laanstructuur behouden kan blijven

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg