MOTIE "MASTERPLAN INFRASTRUCTUUR NOORD-BRABANT"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april, ter bespreking van Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022,

Constaterende:


- dat na het einde van de coronacrisis de files snel terug zullen keren

Overwegende:
- dat het rijden zonder files mogelijk blijkt te zijn bij voldoende asfalt voor de vraag
– dat een groeiende stadsregio als Eindhoven/Helmond met nu al ca. 750.000 inwoners niet zonder een goede ringwegenstructuur kan

Roepen het college op om:

– in overleg met het Rijk en gemeenten fors in te zetten op en haast te maken met het verbreden van (delen van de) A2, A4, A16, A27, A50, A58, A59, A65, N65, A67 en aanleggen van een ongelijkvloers knooppunt Hooipolder en 2x 2-baans infrastructuur aan de noordzijde van Eindhoven, Nuenen en Helmond (Noord-Oostcorridor)

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant